Με τις ελληνικές θέσεις στο ζήτημα των εργασιακών να υποστηρίζονται, κατά πληροφορίες, από τον ILO, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας δημοσίευσε έκθεση, με την οποία προτείνει δέσμη τριών έκτακτων μέτρων και έξι πολιτικών, που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να διευρύνει νέες πηγές ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τις πιεστικές επιπτώσεις της κρίσης.

Σύμφωνα με τον ILO, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δράσει σε πολλαπλά επίπεδα, διαφορετικά η επιστροφή των δεικτών εργασίας στα προ κρίσης επίπεδα θα γίνει αφού περάσουν πολλά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός τονίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει άμεσα έκτακτα μέτρα, μεταξύ των οποίων αναφέρεται: η βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στο δανεισμό, η επανεξέταση του ρυθμού και του μείγματος πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης κ.ά.

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ακολουθήσει μακροπρόθεσμες πολιτικές για τη στήριξη της απασχόλησης όπως: α) η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της φτώχειας των εργαζομένων μέσα από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και βελτιώνοντας τα κίνητρα για τη χαμηλά αμειβόμενη εργασία κ.ά. β) επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και της ικανότητάς του να προσφέρει ασφάλεια εισοδήματος, γ) βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου σχεδιάζοντας προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων σε σύμπραξη με εταιρείες, εργαζομένους και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αξιοποιώντας προγράμματα μαθητείας και εργασιακής εμπειρίας για τους νέους κ.ά. δ) αντιμετώπιση του κατακερματισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κενών κάλυψης, ιδίως ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο σε διάφορα επίπεδα και συνάπτοντας συμφωνίες σε καίριους κλάδους, όπως ο τουρισμός και ε) αναδόμηση του κοινωνικού διαλόγου, ώστε: (α) να διασφαλιστεί ότι είναι ισόρροπη η στρατηγική, να δίνεται η δυνατότητα αύξησης των μισθών και των εισοδημάτων από εργασία στο βαθμό που επιτρέπεται από την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα θα προάγεται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων κ.ά.