Σύμφωνα με την έκθεση του ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας) με τίτλο «Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps», η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και δίνει έμφαση στην ανισότητα των αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα, το χάσμα που προκύπτει, ανέρχεται παγκοσμίως στο 20%.

Στις πλούσιες χώρες το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μεγαλύτερο για τους υψηλόμισθους, ενώ στις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα το χάσμα είναι μεγαλύτερο για τους πιο χαμηλόμισθους εργαζομένους. Στην Ελλάδα, το χάσμα στις αμοιβές (μέσο ωρομίσθιο) ανδρών και γυναικών ανέρχεται (μέσος όρος) στο 12,5% εις βάρος των γυναικών, στην Κύπρο στο 12,6%, στην Γερμανία στο 21,5%, στην Εσθονία στο 23,8% και στην Σλοβενία στο 4,5%. Παράλληλα, η έκθεση καταδεικνύει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μισθοί αυξήθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς καθώς το 2017 η αναπροσαρμογή ήταν μόλις στο 1,8%, σε χαμηλότερο επίπεδο από το 2016, όπου οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4%.

Στις ανεπτυγμένες χώρες του G20 επίσης, η αύξηση του πραγματικού μισθού ήταν μόλις 0,4% το 2017 έναντι από 0,9% το 2016. Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες του G20 οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν 4,3% το 2017 σε σχέση με το 4,9% που είχε καταγραφεί το 2016. Στην Ελλάδα, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2017 κατά 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ενώ τη δεκαετία 2008-2017 οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν 3,1% τον χρόνο κατά μέσον όρο και το διάστημα 2000-2017 μειώνονταν 3,5% τον χρόνο κατά μέσο όρο. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα είναι επίσης σχεδόν πέντε φορές «χειρότερος» από εκείνον στην Ιταλία (-0,6%). Μεταξύ άλλων, στην Βρετανία ο πραγματικός μισθός μειωνόταν 0,5% κατά μέσον όρο τον χρόνο, σην Ισπανία ο μέσος μειωνόταν τη δεκαετία 2008-2017 κατά 0,3% τον χρόνο ενώ αντίστοιχα, στην Κύπρο αυξήθηκε οριακά μόλις κατά 0,2% τον χρόνο.