Το 9,6% των μηνιαίων αποδοχών τους έχασαν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας και το lockdown Μαρτίου-Απριλίου του 2020, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO). Ειδικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των ωρών εργασίας λόγω των αναστολών συμβάσεων και όχι σε απώλεια θέσεων εργασίας. Επιπλέον, βάσει της εν λόγω έρευνας, οι πρώτες 5 χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (όταν ξεκίνησε και κορυφώθηκε η υγειονομική κρίση), σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ήταν η Πορτογαλία με απώλειες 13,7%, η Ισπανία (12,7%), η Ιρλανδία (10,9%), η Γαλλία (10%) και η Ελλάδα, ενώ στην αντίπερα όχθη βρέθηκαν η Ολλανδία (-1,7%), η Κροατία (-2,1%), η Σουηδία (-2,5%) και το Λουξεμβούργο (-2,9%). Σημειώνεται, τέλος, ότι οι γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα έχασαν το 11,7% του μισθού τους και αντίστοιχα οι άνδρες το 8,2%.