Τα μέτρα λιτότητας καταστρέφουν το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία επισημαίνει ότι «τα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο δραστικά μείωσε τη φτώχεια και προώθησε την ευημερία την εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν διαβρωθεί από βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής προσαρμογής».

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η απόπειρα μείωσης του χρέους μέσω δημοσιονομικής προσαρμογής απέτυχε να δώσει κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη, απαραίτητη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, στην έκθεση αναφέρεται ότι τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις υποχώρησαν κατά 35% από το 2008, ενώ η ανεργία αυξήθηκε στο 28%. Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης προωθούν τον περιορισμό της ευθύνης του ελληνικού κράτους έναντι των πολιτών.