Την Τετάρτη 9 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος κύκλος του «Mentoring in HR» από το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ.

Το Ινστιτούτο προσκαλεί στελέχη που ασχολούνται επαγγελματικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνάντηση με έμπειρα στελέχη του χώρου για να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, γνώσεις αλλά και εμπειρίες δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοστήριξης. Το «Mentoring in HR» αποτελεί επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα του ΙΜΑΔ, και έχει ήδη πραγματοποιηθεί δύο φορές, τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο του 2010.

Με την πρωτοβουλία αυτή το Ινστιτούτο αποσκοπεί στη μετάδοση και αξιοποίηση γνώσεων, καλών πρακτικών και δημιουργικών λύσεων από έμπειρα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε νεότερα στελέχη της κοινότητας του HR σε μία κοινή προσπάθεια επίλυσης και αντιμετώπισης των κρίσιμων θεμάτων του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήμερα. Ταυτόχρονα, το ΙΜΑΔ αποβλέπει, μέσα από το θεσμό του Mentoring in HR, στη δημιουργία ενός κοινού κώδικα αξιών, μιας κοινής κουλτούρας με στόχευση την ειλικρινή επικοινωνία η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο όλων.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή του Ινστιτούτου συμπίπτει με μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και καταλυτικός στη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τα καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσα από συλλογικές προσπάθειες, που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην επικοινωνία, στην επιμονή για ένα καλύτερο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eede.gr.