Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού, της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 28 Μαρτίου, το νέο κύκλο «ΕΙΜΑΔ Mentoring» με θέμα τη διαχείριση των συγκρούσεων.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Ινστιτούτο αποσκοπεί μέσω της διαδικασίας του Mentoring, που διεξάγεται σε δίωρες, αυτοτελείς συναντήσεις, στη μετάδοση γνώσεων, καλών πρακτικών και δημιουργικών λύσεων από έμπειρα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε μία κοινή προσπάθεια επίλυσης και αντιμετώπισης των κρίσιμων θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήμερα.