Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού, της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 21 Μαΐου, τον επόμενο κύκλο του θεσμού «Mentoring in Human Capital» στα γραφεία της ΕΕΔΕ και ώρα 18:00.

Με την πρωτοβουλία αυτή το Ινστιτούτο αποσκοπεί μέσω της διαδικασίας του Mentoring, στη μετάδοση και αξιοποίηση γνώσεων, καλών πρακτικών και δημιουργικών λύσεων από έμπειρα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε μία κοινή προσπάθεια επίλυσης και αντιμετώπισης των κρίσιμων θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήμερα. Ταυτόχρονα άμεσος στόχος του θεσμού αυτού είναι η δημιουργία ενός κοινού κώδικα αξιών, μιας κοινής κουλτούρας με στόχευση την ειλικρινή επικοινωνία, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο όλων των επαγγελματιών του κλάδου.