Μέχρι το 2020, θα υπάρχουν 38-40 εκατ. λιγότερων εργαζομένων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες των εργοδοτών, ενώ 90-95 εκατ. εργαζόμενοι θα διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από ό,τι χρειάζονται οι εργοδότες.

Επίσης, 202 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, το 34% των εργοδοτών αδυνατούν να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  Τα στοιχεία αυτά, ανέφερε η Charlotte Harding, επικεφαλής του επιστημονικού ινστιτούτου της Mercer για την ανάπτυξη των ταλέντων, σε εσπερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ. Στην εσπερίδα με θέμα την ανάπτυξη των ταλέντων ως ισχυρού εργαλείου για την παγκόσμια ανάπτυξη παρουσιάστηκαν από την ίδια, τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε 122 χώρες από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε συνεργασία με τη Mercer, και τα οποία αφορούσαν και την Ελλάδα.

Η έρευνα για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο επιδίωξε να συγκρίνει τις επιδόσεις σε όλες τις χώρες και να εντοπίσει εκείνες που αξιοποιούν μακροπρόθεσμα το δυναμικό του εργατικού δυναμικού τους. Χρησιμοποιεί τέσσερις πυλώνες που είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία και Ευεξία, το Εργατικό Δυναμικό & η Απασχόληση, και το Περιβάλλον (Enabling Environment). Στην συνολική κατάταξη η Ελλάδα είναι στην 55η θέση. Συγκεκριμένα για την Εκπαίδευση είναι στην 47η (με ποσοστό εγγραφής στο πανεπιστήμιο 89%, το 20% του πληθυσμού ηλικίας 25 + έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος βαθμολογείται με 3.10 με άριστα το 7). Στη Υγεία & Ευεξία βρίσκεται στη 34η θέση, ωστόσο, παρά τις υψηλές θέσεις στην επιβίωση, η πρόσβαση και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης κρίνεται κάτω του μετρίου.
 
Για το εργατικό δυναμικό & την απασχόληση βρίσκεται στην 86η θέση. Υπάρχει περιορισμένη κεφαλαιοποίηση της εμπειρία των ταλέντων στην Ελλάδα (αν και ο πληθυσμός άνω των 65 ετών είναι σχετικά υγιής η συμμετοχή του στο εργατικό δυναμικό είναι μόνο 4%). Από τον συνολικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών, μόνο το 68,8% συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό (69η θέση) και μόνο το 4% του πληθυσμού ηλικίας 65+ (111η θέση). Η  βαθμολογία της χώρας μας στην ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων βαθμολογείται με 2.26 με άριστα το 7 (θέση 102) και  με 3.15 ως προς την ικανότητά της να διατηρήσει τα ταλέντα αυτά (θέση 74) και με 4.59 ως προς την ευκολία εύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (θέση 27). Στο Περιβάλλον κατατάσσεται στην 71η θέση με 3.01 βαθμολογία (με άριστα το 7) για την συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη (θέση 104), ενώ κατατάσσεται στην 111η για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters).