Αρνητικές είναι οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο, όπως προκύπτει από έρευνα του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 37,6% αναμένει επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο β’ εξάμηνο του 2018, το 36,8% δεν προβλέπει σπουδαίες μεταβολές, ενώ μόλις το 17,5% προσδοκά βελτίωση. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα, μεγαλύτερο βαθμό αισιοδοξίας φαίνεται να παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις με πάνω από πέντε άτομα προσωπικό, με τζίρο άνω των 300.000 ευρώ και εκείνες που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση. Αναφορικά με το α’ εξάμηνο του έτους, διαπιστώνεται η σταθεροποίηση και η σταδιακή ανάκαμψη των μικρών επιχειρήσεων, με τους αντίστοιχους δείκτες να σημειώνουν ιστορικό υψηλό οκτώ ετών (39% και 13%).

Επιπρόσθετα, οι τομείς με τη μεγαλύτερη δυναμική, είναι η μεταποίηση και οι υπηρεσίες, ενώ οι επιδόσεις του εμπορίου υπολείπονται σημαντικά (14 μονάδες). Σε κάθε περίπτωση, οι σημαντικοί ανασχετικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με τη στρεβλή διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, παραμένουν σε ισχύ. Συγκεκριμένα, το χάσμα μεταξύ θετικών και αρνητικών επιδόσεων στο σκέλος της ρευστότητας, διατηρείται αμετάβλητο, κυρίως για τον κλάδο του εμπορίου, τις επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο εργασιών και τους αυτοαπασχολούμενους.