Έκτακτη έρευνα για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πραγματοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία MARC.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 77,7% των επιχειρήσεων που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως τη δραστηριότητα τους, προχώρησε σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας, με το 13,3% να υιοθετεί το καθεστώς τηλεργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του. Επίσης, το 19,9% των επιχειρήσεων, που δεν ανέστειλαν τη λειτουργία τους, μείωσε το ανθρώπινο δυναμικό του και μόλις το 3,2% το αύξησε, ενώ το 12,7% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανέφερε ότι ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων του, με μόλις το 3,4% να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις. Επισημαίνεται, τέλος, ότι 1 στις 7 επιχειρήσεις δήλωσε ότι ενδέχεται να διακόψει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.