Τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζει η εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με τη ραγδαία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας να αποτυπώνεται στην αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αλλά να έχει επιπτώσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Ειδικότερα, η 1 στις 6 επιχειρήσεις προχώρησε σε μείωση των θέσεων απασχόλησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο, με την εκτίμηση ότι χάθηκαν 117.000 θέσεις εργασίας, ενώ η 1 στις 7 επιχειρήσεις θα προχωρήσει σε μείωση των θέσεων απασχόλησης το επόμενο διάστημα, έναντι του 6,7% που θα προβεί σε προσλήψεις.

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να χαθούν 105.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζει τον φόβο της για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας της κατά το επόμενο διάστημα, ενώ το 62,9% δήλωσε πως είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο με τα μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης, με το 35,3% να δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.