Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε και φέτος η εκδήλωση «Ήμέρα Καριέρας», που διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά το IST College στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, την Τετάρτη 16 Μαρτίου.

Με τη συμμετοχή πλήθους μεγάλων εταιρειών η «Ημέρα Καριέρας» πέτυχε παρά τη δυσχερή κατάσταση για την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση την ελληνική αγορά εργασίας, να φέρει σε επαφή τους φοιτητές του IST College με εκπροσώπους της αγοράς, να βοηθήσει στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών και να εξοικειώσει τους σπουδαστές του με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, επικυρώνοντας έτσι τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και ενισχύοντας τη φήμη του ως οργανισμό που βοηθά τους αποφοίτους του να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στην αγορά εργασίας.

Το IST College δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους επιστημονικούς τομείς: των Οικονομικών & Επιχειρησιακών Επιστημών, της Επιστήμης Υπολογιστών-Πληροφορικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών & Επιστημών Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IST: www.ist.edu.gr.