Στις αρχές Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΠΑΠ συμμετείχαν στην περιβαλλοντική δράση καθαρισμού της παραλίας του ΣΕΦ, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημέρας εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΠΑΠ για τους Ανθρώπους του, με σκοπό την περαιτέρω προστασία του αστικού περιβάλλοντος.

Συμμετέχοντας ως μία ομάδα και με οδηγό την ακεραιότητα και τον δυναμισμό που αποτελούν Βασικές Αξίες του ΟΠΑΠ, 110 εργαζόμενοι καθάρισαν την παραλία του ΣΕΦ υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης ομάδας, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1.650 κιλά απορριμμάτων, τα οποία μόλυναν την ακτή και τη θάλασσα. Μία ημέρα πριν την πρωτοβουλία δράσης «THE BIG CLEAN UP», πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας σεμινάρια ευαισθητοποίησης με ειδικές παρουσιάσεις σχετικά με τη σημασία της ανάληψης δράσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από συλλογικές δράσεις που ενθαρρύνουν την προσπάθεια για ένα καλύτερο, καθαρό, υγιές περιβάλλον για όλους.