Με θέμα «Η Νεανική Απασχολησιµότητα στην Ελλάδα Σήμερα» Ημερίδα για τη νεανική απασχολησιµότητα διοργανώνει το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και η Citi Ελλάδος στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου.

Στην εκδήλωση θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Mobilize Youth Employability in Greece Initiative, μία πρωτοβουλία της Citi Ελλάδας, που χρηματοδοτεί το Citi Foundation και υλοποιεί το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA. Θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες διαμόρφωσης της νεανικής απασχολησιμότητας στην Ελλάδα σήμερα, καθώς και τα αποτελέσματα αντίστοιχων ευρωπαϊκών ερευνών. Η εκδήλωση θα αποτελέσει ένα φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και ιδεών από όλους τους εμπλεκόμενους για την ανάπτυξη των μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης των νέων στη χώρα.