Ερωτήματα σε σχέση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Ευρωπαίκά Ερευνητικά Έργα απαντήθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το ALBA Graduate Business School σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Platon Plus και είχε τίτλο: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης στο ερευνητικό πεδίο των Κοινωνικο-Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών». Παρουσιάστηκε αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη της ΕΕ αναφορικά με την έρευνα στον τομέα των Κοινωνικο-Οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώ πολύ σημαντική ήταν η παρουσίαση και καθοδήγηση του ΕΚΤ το οποίο αποτελεί για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς και για ολόκληρο το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, εθνικό σημείο επαφής.