Το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τον ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΒΕΑ διεξήγαγε στις 7 Οκτωβρίου ημερίδα με τίτλο «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Η σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας και τα Τοπικά Συμβούλια Νέων».

Το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι ένα νέο εργαλείο που έχει συσταθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνείδησης στους νέους. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνάψει Προγραμματικές Συμφωνίες με δεκατέσσερα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να συγκεντρώσουν, να καταγράψουν και να επεξεργαστούν στοιχεία που αφορούν στις τάσεις της νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.