Την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, «Ημερίδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία» από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κύπρου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018-2010.

Στην Ημερίδα προσκλήθηκε να μιλήσει ο Βασίλειος Πέππας, Industrial Safety Director της Ergonomia, ο οποίος παρουσίασε το θέμα τις Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες σε Χώρους Εργασίας (Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ). Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η Επιτήρηση της Υγείας των Εργαζομένων στην Κύπρο – Θεσμικό Πλαίσιο, η Ιατρική της Εργασίας στην Κύπρο – Σύγχρονες Ανάγκες των Κυπριακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας καθώς και το Νέο Διεθνές Πρότυπο «ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use».