Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women On Top πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Women On Top in Business 2019: Ισότητα, από τη θεωρία στην πράξη», για τον σχεδιασμό καινοτόμων, αλλά υλοποιήσιμων πλάνων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή, εκπροσώπηση και μεταχείριση των γυναικών στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Η ισότητα στην αγορά εργασίας και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας και των εταιρικών πολιτικών σε αυτήν έχει αναδειχτεί, τα τελευταία χρόνια, σε μείζον θέμα διεθνώς, χωρίς ωστόσο η συζήτηση αυτή να έχει επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής, εκπροσώπησης και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μέσα στο εταιρικό περιβάλλον. Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι προσομείωσης και με όχημα συγκεκριμένα case studies, αλλά και best practices από τις εταιρείες-υποστηρικτές της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν πάνω σε 6 άξονες-κλειδιά που καθορίζουν το πόσο ενεργά επενδύει μια επιχείρηση στην ισότητα των φύλων.