Υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το DEREE-The American College of Greece συμμετέχοντας στο DISCOVER DEREE DAY που διοργανώνεται την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, 10 π.μ.–3 μ.μ. Το πρόγραμμα του DISCOVER DEREE DAY περιλαμβάνει: ξενάγηση στο campus 264 στρεμμάτων του DEREE στην Αγία Παρασκευή και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, παρακολούθηση μαθημάτων Communication Theories, Music ή Management Principles όπου ο υποψήφιος εξοικειώνεται με τη μέθοδο διδασκαλίας και το μαθησιακό περιβάλλον του DEREE. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης του DEREE, συναντήσεις με καθηγητές από όλες τις ειδικότητες και συμβούλους που θα εξηγήσουν λεπτομερώς στους υποψήφιους τα επιμέρους προγράμματα. Τα μαθήματα για το εντατικό φθινοπωρινό προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelor’s) του DEREE ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου. Πληροφορίες: http://www.acg.edu/news/discover-deree-day, 210 6009800.