Στις εγκαταστάσεις της Microsoft Hellas στο Μαρούσι θα διεξαχθεί για μία ακόμα φορά το Diploma in Executive Coaching and Organisational Development.

Οι χώροι, το περιβάλλον και η τεχνολογία συμμαχούν με ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται κάθε χρόνο με στόχο την αυτογνωσία, την ανάπτυξη και τη βέλτιστη επίδοση των συμμετεχόντων.

Εφοδιάζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετω-πίσουν αποτελεσματικά της προκλήσεις του σήμερα, και να προετοιμαστούν μαζί με τις ομάδες τους για τις ευκαιρίες του αύριο, το πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2014.

Πληροφορίες: www.impactpcs.com, 210-8014505 και [email protected]