Σύμφωνα με την έρευνα «2021: Mind the trust gap» της Thomas International, με δείγμα 500 senior hiring managers και recruiters στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 57% των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με το 25% να θεωρείται αποτυχημένο. Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έρευνας, η αποτυχία της πλειοψηφίας των προσλήψεων οφείλεται στο ότι ο υποψήφιος δεν ταιριάζει με τον ρόλο (46%) και την κουλτούρα (44%), ενώ στους λόγους της αποτυχίας συμπεριλαμβάνονται οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες (31%), η αδυναμία για να εξεταστεί η καταλληλόλητα του υποψηφίου σε σχέση με τον ρόλο ή την θέση (31%), η υπερβολική εξάρτηση στο ένστικτο (29%) και η έλλειψη διαφάνειας (30%).

Επιπρόσθετα, το 41% των ερωτηθέντων τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα είναι να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο μέσα σε αυτό το εξ αποστάσεως περιβάλλον, με το 30% να υποστηρίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών του recruitment είναι ζωτικής σημασίας και το 55% ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Επιπλέον, το 39% εξηγεί ότι δυσκολεύεται στον διαχωρισμό των υποψηφίων και το 77% διαπιστώνει προκαταλήψεις ή απουσία της διαφορετικότητας στις διαδικασίες των προσλήψεών του, ενώ το 37% θεωρεί ότι το Brexit ακόμα επηρεάζει την προσέλκυση του ταλέντου. Τέλος, αναφορικά με το τι οδηγεί τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο recruitment, το 35% αναφέρει την ψηφιοποίηση και την ΑΙ, το 57% την gig οικονομία και το 44% την εξ αποστάσεως εργασία