Σύμφωνα με έρευνα της CIPHR, με δείγμα 1000 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι το 96% των ατόμων συμφωνεί ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το 57% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά στις απολαβές των δύο φύλων στην εταιρεία του. Αναλυτικότερα, ως προς το μέγεθος του χάσματος, οι συμμετέχοντες απάντησαν κατά μέσο όρο ότι αυτό βρίσκεται στο 37%, με ένα 33% του δείγματος να νομίζει ότι το χάσμα είναι πάνω από 50% και μόνο το 5% να γνωρίζει ότι το χάσμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 15%. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι μόνο το 36% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι στην εταιρεία του υπάρχει μισθολογικό χάσμα υπέρ των ανδρών, με ένα 7% να θεωρεί ότι υπάρχει υπέρ των γυναικών, ενώ το 59% των γυναικών και το 52% των ανδρών δεν εντοπίζουν μισθολογικό χάσμα στην εταιρεία τους. Επιπλέον, το 40% των κάτω των 25 ετών νομίζει ότι ο εργοδότης του πληρώνει περισσότερο τους άνδρες, με το ίδιο να υποστηρίζουν τόσο το 27% των εργαζόμενων άνω των 45 αλλά και τα άτομα που εργάζονται στην ψυχαγωγία (54%), στα χρηματοοικονομικά και στην ασφάλιση (53%), στο ΙΤ (51%), στο HR (50%) και στις νομικές υπηρεσίες (46%). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 61% των ατόμων σε non-management θέσεις υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μισθολογικό χάσμα, σε αντίθεση με το 52% των ατόμων σε θέσεις ευθύνης. Τέλος, αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας, το 58% των γυναικών ανέφερε ότι δεν θα έκανε αίτηση σε έναν οργανισμό που έχει μισθολογικό χάσμα (38% οι άνδρες), ενώ το 54% των γυναικών δεν θα επέλεγε και μια εταιρεία με μισθολογικό χάσμα ως προς την εθνικότητα (37% οι άνδρες).

Το κλείσιμο της ψαλίδας
Σύμφωνα με την έρευνα, η εξάλειψη ή η μείωση του μισθολογικού κενού μπορεί να επιτευχθεί με περισσότερη διαφάνεια, τη χρήση HR συστημάτων και την υιοθέτηση quotas. Ειδικότερα, το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο εργοδότης του λειτουργεί με διαφάνεια, ωστόσο, ενώ το 62% των ανώτατων στελεχών θεωρεί ότι οι διαδικασίες και οι πολιτικές είναι ξεκάθαρες, μόνο το 47% των ατόμων σε non management θέσεις συμφωνεί. Επίσης, το 37% τονίζει ότι αποθαρρύνεται να συζητά για τον μισθό του με τους συναδέλφους του, με ένα 5% να επισημαίνει ότι του έχει απαγορευτεί με συγκεκριμένο όρο στη σύμβασή του. Εν αντιθέσει, το 56% εξηγεί ότι του επιτρέπεται και ότι ενθαρρύνεται να μιλά για τις απολαβές του και το 25% αισθάνεται ότι ο εργοδότης είναι ξεκάθαρος σε ό,τι έχει να κάνει με μισθολογικές πληροφορίες. Τέλος, το 36% υποστήριξε ότι δεν μιλά γενικά για τον μισθό του, το 40% το αναφέρει στους φίλους ή στους γονείς, το 33% στους συναδέλφους και μόνο το 16% αποκαλύπτει τις απολαβές του στους μελλοντικούς εργοδότες ή στους recruiters.