Σύμφωνα με έρευνα της JMW Solicitors, με δείγμα 1,200 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 28% των εργαζομένων που έχουν τραυματιστεί στον εργασιακό τους χώρο δεν το αναφέρει στον εργοδότη, με το 52% να εξηγεί ότι ο τραυματισμός του ήταν πολύ σοβαρός ή/και αρκετά σοβαρός, ενώ το 97% όσων έχουν τραυματιστεί δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 39% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα ανησυχούσε για την θέση του σε περίπτωση που ανέφερε ένα ατύχημα που οφείλεται σε αμέλεια του εργοδότη, με ένα 28% να απαντά ότι φοβάται τυχόν οικονομικές συνέπειες και ένα 18,18% ότι ο εργοδότης του θα δημιουργούσε αρνητική εικόνα για αυτό, ενώ το 41,82% θεώρησε ότι ο τραυματισμός του ήταν λιγότερο σημαντικός. Τέλος, σχεδόν το 70% απάντησε ότι γνωρίζει τη διαδικασία που απαιτείται για την αναφορά ενός ατυχήματος ή τραυματισμού, με μόλις ένα 4,16% να εξηγεί ότι δεν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία.