Περισσότερα εμπόδια ως προς την εξέλιξη της καριέρας τους αντιμετωπίζουν τα άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως, είτε εξ ολοκλήρου είτε στο πλαίσιο ενός υβριδικού μοντέλου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, με δείγμα 937 managers διαφορετικών κλάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εντοπίζει σημαντικές διαφορές στα ποσοστά προαγωγών, αλλά και στις μισθολογικές αυξήσεις. Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έρευνας, τα άτομα που εργάζονται εξ ολοκλήρου από το σπίτι έχουν 11% λιγότερες πιθανότητες να λάβουν κάποια προαγωγή σε σχέση με τους εργαζόμενους που πηγαίνουν αποκλειστικά στο γραφείο.

Αντίστοιχα, οι υβριδικά εργαζόμενοι έχουν 7% λιγότερες πιθανότητες για να πάρουν κάποιου είδους προαγωγή. Παρόμοια εικόνα εντοπίζεται και ως προς τη μισθολογική αύξηση, με τους τηλεργαζόμενους και τους υβριδικά εργαζόμενους να είναι 9% και 7% λιγότερο πιθανό αντίστοιχα να λάβουν αύξηση των μισθολογικών αποδοχών τους, συγκριτικά με όσους εργαζόμενους πηγαίνουν στο γραφείο. Επιπρόσθετα, η έρευνα εξέτασε και τον παράγοντα του φύλου, σημειώνοντας πως οι άντρες τηλεργαζόμενοι έχουν 15% λιγότερες πιθανότητες προαγωγής και 10% λιγότερες πιθανότητες για αύξηση του μισθού, ενώ για τις γυναίκες τα ποσοστά αυτά καταγράφονται στο 7% και στο 8% αντίστοιχα.

Τέλος, η έρευνα του Πανεπιστημίου τονίζει και τον ρόλο της εταιρικής κουλτούρας, αφού τα ευρήματα δείχνουν ότι σε περιβάλλοντα με αυστηρές εργασιακές κουλτούρες, τα εμπόδια για τους τηλεργαζόμενους οξύνονται. Αντιθέτως, στις εταιρείες με υποστηρικτικά περιβάλλοντα και φιλικές προς τις οικογένειες πολιτικές δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές συνέπειες της εξ αποστάσεως εργασίας σε σχέση με την εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων.