Παρότι φέτος δεν υπάρχουν οι περιορισμοί των προηγούμενων δύο χρόνων, μόλις η 1 στις 4 επιχειρήσεις σκοπεύει να οργανώσει ένα εταιρικό χριστουγεννιάτικο πάρτι, όπως αποκαλύπτει έρευνα της XpertHR στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, το 39,1% των εταιρειών θα διοργανώσει ένα εταιρικό πάρτι και το 17,8% ένα πάρτι σε επίπεδο τμήματος, ενώ ένα 16,7% θα οργανώσει ένα εταιρικό γεύμα και ένα 20,7% ένα γεύμα σε επίπεδο τμήματος.

Επιπρόσθετα, το 19% θα δώσει χριστουγεννιάτικα δώρα στους ανθρώπους του και το 8,6% κάποιο μπόνους, ενώ πολλές εταιρείες προγραμματίζουν δράσεις που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ως προς τους λόγους που ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει events μικρότερης κλίμακας, οι συμμετέχοντες εξήγησαν ότι η τάση αυτή οφείλεται στο αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και στο ότι μετά την πανδημία το feedback των εργαζομένων δείχνει ότι τα μικρότερα events είναι προτιμητέα, ειδικά όταν δεν απαιτούν αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμά τους.

Επιπλέον, το 65,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστήριξε ότι έχει υπολογίσει ένα συγκεκριμένο budget για τις διάφορες αυτές εκδηλώσεις και, παρότι το 62,1% δίνει έμφαση στα Χριστούγεννα όταν οργανώνει τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, το 23,6% τις αναφέρει ως εορτασμούς για το τέλος του έτους, ούτως ώστε να είναι περισσότερο συμπεριληπτικές και για τα άτομα από διαφορετικές θρησκείες.