Σύμφωνα με το πρόσφατο Totaljobs Hiring Trends Index, με δείγμα 1000 ηγέτες επιχειρήσεων και του HR, το 29% των ερωτηθέντων αναμένει ότι θα αντιμετωπίσει έλλειψη δεξιοτήτων κατά το 4ο τετράμηνο του έτους, ενώ παράλληλα το 32% αναμένει ότι θα αυξήσει τους ρόλους για τους οποίους θα αναζητά άτομα κατά τους τελευταίους μήνες του 2021.

Ως προς τις μεγαλύτερες προκλήσεις του τελευταίου τετραμήνου του έτους, το 29% των συμμετεχόντων απαντά τον αντίκτυπο της έλλειψης των δεξιοτήτων, το 28% τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, το 20% τη διατήρηση της ευέλικτης εργασίας και το 19% την ανικανότητά του να ανταποκριθεί στην καταναλωτική κίνηση, ενώ ένα 18% ανησυχεί για το ότι δεν θα μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικές απολαβές στους ανθρώπους του.

Εντούτοις, παρά τις παραπάνω προκλήσεις, το 58% των ερωτηθέντων εκφράζει αυτοπεποίθηση για την ικανότητά του να προσλάβει εργαζόμενους τους επόμενους μήνες, με τους κλάδους του IT, του marketing, των media και των πωλήσεων να είναι οι πιο πιθανοί ως προς το να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2021.