Το 54% των εργαζομένων δεν αισθάνεται άνετα όταν οι HR ομάδες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό αποτυπώνει η νέα έρευνα της SurveyMonkey, με δείγμα 510 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, το 41% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η εταιρεία του δεν διαθέτει πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 70% τονίζει ότι δεν έχει λάβει κάποια εκπαίδευση σχετική με την AI.

Επιπρόσθετα, μόνο το 49% των ατόμων 18-34 ετών και το 29% των ατόμων 35-64 ετών έχουν λάβει επίσημη ή ανεπίσημη εκπαίδευση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, μόλις το 4% των ατόμων άνω των 65 ετών έχει εκπαιδευτεί για να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στο εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνεται και η ανεπίσημη εκπαίδευση, όπως η παρακολούθηση σχετικών βίντεο.

Παρότι όμως η εκπαίδευση σχετικά με την AI καταγράφεται ως σημαντική πρόκληση, η έρευνα αναδεικνύει ως μία σημαντική ανησυχία και την εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει διότι το 39% των εργαζομένων δεν εμπιστεύεται τις ομάδες HR που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους. Τέλος, το 45% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι ανησυχεί για την απώλεια της δουλειάς του λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, με το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο στους άντρες (53%) σε σχέση με τις γυναίκες (39%).