Περισσότερο απαιτητική σε σχέση με κάποια χρόνια πριν έχει γίνει πλέον η δουλειά των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Η πρόοδος της τεχνολογίας, η οικονομική κρίση αλλά και η ανάγκη επέκτασης των επιχειρήσεων σε νέες αγορές του εξωτερικού εκτός του ότι έχουν αυξήσει θεαματικά το φόρτο εργασίας καθιστούν το ρόλο των διευθυντών στελεχών ακόμη πιο σημαντικό.

Επιπλέον, καλούνται πάρουν κρίσιμες αποφάσεις, σε ένα πολύ πιο σύνθετο και αντίξοο περιβάλλον, όπου οι αβεβαιότητες και το ρίσκο φαντάζει μεγαλύτερο από ποτέ. Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Επιλογής Στελεχών inac στον οποίο η εταιρεία ICAP συμμετέχει σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος στις μέρες μας πέραν των ηγετικών χαρακτηριστικών του, θα πρέπει να γνωρίζει πώς λειτουργούν οι νέες τεχνολογίες, να έχει «ομαδικό πνεύμα» και να είναι προσηλωμένος στο αποτέλεσμα. Απαραίτητο επίσης «προσόν» είναι να έχει όραμα για την επιχείρηση, να εμπνέει τους συνεργάτες και να τους εξηγεί τη σημασία που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία του ομίλου που εργάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ακέραιος αλλά και δίκαιος, ώστε όταν κάνει λάθος να είναι σε θέση να το παραδεχθεί και να επανορθώνει άμεσα. Επιπλέον, μετά το ξέσπασμα της κρίσης και τις αρνητικές συνέπειες της αναγκαία κρίνεται και η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Το διευθυντικό στέλεχος του «σήμερα» θα πρέπει να έχει τις δυνατότητες να βγάλει την επιχείρηση από τη δύσκολη θέση και να την επαναφέρει σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτό προϋποθέτει, ότι έχει ευρεία γνώση όλων των λειτουργιών μιας επιχείρησης από την κατάρτιση του ισολογισμού και την άντληση χρηματοδότησης μέχρι την χάραξη στρατηγικής. Να μπορεί δηλαδή να παίξει το ρόλο του διευθυντή αναδιάρθρωσης (Chief Restructuring Officer-CRO).