Μικρότερο ενδιαφέρον των εργοδοτών για ακαδημαϊκούς τίτλους καταγράφει νέα έρευνα της Indeed, με τους συμμετέχοντες να εξηγούν ότι τα soft skills είναι πλέον περισσότερο σημαντικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 81% των εργοδοτών τονίζει πως, εφόσον ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη στάση, θα επένδυε περισσότερο σε αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν σε μια entry level θέση χωρίς να κατέχουν κάποιο πτυχίο.

Επιπρόσθετα, το 87% θα υπολόγιζε περισσότερο μια θετική εργασιακή στάση συγκριτικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους αναφορικά με μια entry level θέση, ενώ το 78% εκτιμά περισσότερο τους υποψηφίους που δείχνουν πάθος για τη θέση σε σχέση με όσους είναι κάτοχοι ενός τίτλου. Παράλληλα, οι εργοδότες πιστεύουν ότι ένα ισχυρό work ethic (62%) και η θέληση για μάθηση (63%) είναι τα ισχυρότερα «όπλα» για μια επιτυχημένη καριέρα. Εντούτοις, η εικόνα αυτή δεν φαίνεται να είναι ίδια για τους φοιτητές, η πλειοψηφία των οποίων εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι εργοδότες ζητούν απόφοιτους πανεπιστημίου (87%), με ένα 53% να θεωρεί ότι ένας ακαδημαϊκός τίτλος θα τους δώσει περισσότερες επιλογές για τη μελλοντική τους καριέρα.

Βάσει της έρευνας, το παράδοξο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, καθώς το 24% των φοιτητών δεν γνωρίζει για τις άλλες επιλογές σπουδών που διαθέτει. Παρόλα αυτά, το 74% παραδέχεται ότι θα ήταν εξαιρετικά πιθανό να αιτηθεί για μια entry level θέση αν ήξερα ότι δεν απαιτείται κάποιο ακαδημαϊκό προσόν, με ένα 83% να τονίζει ότι επιθυμεί περισσότερες ευκαιρίες από τους εργοδότες συνολικά. Τέλος, αναφορικά με τους φοιτητές που επιθυμούν να μπουν άμεσα στον εργασιακό στίβο, το 55% δεν είναι σίγουρο από που πρέπει να ξεκινήσει, με ένα 66% να αναφέρει ότι θα επέλεγε να εισαχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας για οικονομικούς λόγους (35% για το κόστος ζωής και 32% για το κόστος σπουδών).