Πιο επίκαιρες και αναγκαίες από ποτέ κρίνονται οι εκπαιδεύσεις και οι ενέργειες που σχετίζονται με την ομαλή ένταξη και προσαρμογή των εργαζομένων, σε κλάδους -όπως ο τουρισμός- με μεγάλες ελλείψεις, αλλά και εναλλαγές εργαζομένων.

«Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων στην Ελλάδα είναι εποχικά. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζονται το πολύ μία εβδομάδα πριν το άνοιγμα και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες καθώς βοηθούν στο στήσιμο των ξενοδοχείων» επισημαίνει στο Workforce η Ανθή Μανέτα, ιδρύτρια της My Ikigai, εταιρείας στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, και συνεχίζει:

«Μετά το άνοιγμα του ξενοδοχείου, τους παίρνει τουλάχιστον έναν μήνα να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μεταξύ τους λειτουργώντας ως ομάδα, παράγοντας που είναι σημαντικός για την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Επιπλέον, υπάρχουν back of the house εργαζόμενοι, σε τμήματα όπως η κουζίνα, το housekeeping, η συντήρηση κ.ά., που δεν τους γνωρίζει καν η υπόλοιπη ομάδα, ενώ υπάρχουν και αρκετοί που αποχωρούν μέσα στον πρώτο μήνα ανοίγματος λόγω πίεσης».

Όπως εξήγησε η ίδια, οι «παρενέργειες» των παραπάνω δυσκολιών, μπορούν να μειωθούν μέσω Induction προγραμμάτων, σε συνδυασμό και με άλλες ενέργειες. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενεργειών, βασισμένων στις ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου, έχουν ωwς απώτερο σκοπό τη γνωριμία και το δέσιμο, όχι μόνο των νεοπροσλήφθέντων, αλλά και όλης της ομάδας ενός ξενοδοχείου.

«Η γνωριμία των εργαζομένων με την κουλτούρα της εταιρείας, αλλά και διαδραστικές ομαδικές ασκήσεις, με στόχο το δέσιμο της ομάδας, είναι οι δύο πυλώνες στους οποίους βασίζονται αυτές οι ενέργειες» υπογραμμίζει η Α. Μανέτα. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η My Ikigai, όντας εξειδικευμένη στον κλάδο των ξενοδοχείων, έχει ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει Induction Trainings για την Empiria Group, το ξενοδοχείο White Rocks Kefalonia και το Liostasi Hotel στην Ίο.