Η ύφεση έθεσε «εκτός» αγοράς 507.000 εργαζομένους και αύξησε στα τέλη του 2012 σε 1 εκατ. άτομα (από 562.500 το 2009) τους μισθωτούς άνεργους.

Με αυτούς τους αριθμούς (που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ) το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αποτυπώνει την κρίση της απασχόλησης που ήρθε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ χαρακτηρίζει «εκρηκτική» την αύξηση της ανεργίας μετά τα λουκέτα, τον περιορισμό των προσλήψεων και την αύξηση των λήξεων συμβάσεων έργου και των απολύσεων.

Και κρούει τον κώδωνα κινδύνου για τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων (στο 39% του συνόλου των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων) και η μείωση των επιδοτούμενων (στο 29% των ανέργων).«Τα δεδομένα αυτά προσδιορίζουν την ανεργία ως το σοβαρότερο πρόβλημα της οικονομίας και οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν τη μετεξέλιξη του κραχ της ανεργίας σε κοινωνικό κραχ», τονίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.