Στη δημοσιότητα έδωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ την ετήσια έκθεση 2024 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Σύμφωνα με αυτή, το 2023 το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα, αν και αυξημένο έναντι του 2022, διαμορφώθηκε στο 61,8%, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών.

Το ποσοστό αυτό είναι 8,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων χαμηλότερο από το αντίστοιχο άλλων οικονομιών της περιφέρειας της Ε.Ε. και της ανατολικής Ευρώπης. Ο μέσος όρος της απασχόλησης στην Ε.Ε. είναι 70.4%. Όσο αφορά στους μισθούς, τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δείχνουν ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων αποτυπώθηκαν ελάχιστα στους μισθούς, αφού αν μια επιχείρηση αύξησε την κερδοφορία της κατά 4%, οι μισθοί των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 2%. Όπως αναφέρει η έκθεση, «η υποχώρηση του μεριδίου των μισθών στη διανομή του εισοδήματος τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας συγκριτικά με τον πραγματικό μισθό και στην υστέρηση της προσαρμογής των ονομαστικών μισθών στη μεταβολή του πληθωρισμού κερδών. Η απόκλιση της παραγωγικότητας από τον πραγματικό μισθό την περίοδο 2019-2023 έχει οδηγήσει σε συστηματική αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος της εργασίας».

Η μεγαλύτερη απόκλιση παραγωγικότητας-πραγματικού μέσου μισθού εντοπίζεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (24,6%), στη μεταποίηση (22,7%), στις κατασκευές (22%) και στη Βιομηχανία (15,1%). ‘Όπως λέει η ΓΣΕΕ, η δυσκολία στην αύξηση των μισθών είναι συνάρτηση και του μικρού αριθμού των συλλογικών συμβάσεων που υπογράφονται. Το 2023 υπογράφηκαν και κυρώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 19 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού, εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα. Από αυτές οι 12 είναι εθνικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές, ενώ οι 7 είναι τοπικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές. Το ίδιο έτος έχουν επίσης υπογραφεί 209 επιχειρησιακές ΣΣΕ.