Σήμα κινδύνου για τα Ταμεία και τις συντάξεις, από το 2015 και μετά, εκπέμπει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προειδοποιώντας ότι η δημογραφική γήρανση και η ανεργία απειλούν τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, παρά τις περικοπές των 32 δισ. ευρώ και τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 - 12 έτη που έχουν γίνει την τελευταία τετραετία.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η οριακή ισορροπία εισροών (εσόδων) και εκροών (δαπανών) που θα υπάρχει στη διετία 2014-2015, «θα ανατραπεί από το τέλος του 2015 και μετά» εφόσον, όπως όλα δείχνουν, διατηρηθούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το Ασφαλιστικό, δηλαδή η γήρανση του πληθυσμού, η υψηλή ανεργία, οι μειώσεις των μισθών, η αβεβαιότητα και η αναιμική ανάκαμψη. Επίσης, η παρατεταμένη ύφεση και η ανεργία μετατόπισαν το οριακό έτος «κρίσης» του Ασφαλιστικού (εξαφάνιση των αποθεματικών) δέκα χρόνια νωρίτερα, στο 2015 αντί για το 2025.

Όπως σημειώνουν, «εάν οι περικοπές των συντάξεων (32 δισ. από το 2009 και – 31% στο ύψος της μέσης σύνταξης, στα 927 ευρώ μεικτά από 1.350 ευρώ) και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (από 2 – 12 χρόνια) δεν συνοδεύονταν από τις συνθήκες και εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας, τότε το οριακό έτος στην εξέλιξη των αποθεματικών θα ήταν περίπου το 2025». Η δημογραφική μεταβολή του πληθυσμού λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της ταυτόχρονης μείωσης των γεννήσεων αυξάνει, κατά 15% τις συνταξιοδοτικές δαπάνες και η επιβάρυνση αυτή θα φτάσει το 2050 στο 27%.

Τέλος, για να διασφαλιστούν οι μελλοντικές συντάξεις θα πρέπει να βρεθούν πόροι «εκτός του πλαισίου χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος (έσοδα από την αύξηση αντικειμενικών αξιών δημόσιας περιουσίας, τυχερά παιχνίδια, κερδοφορία τραπεζών και δημόσιων επιχειρήσεων, κρατικές προμήθειες, καζίνο, κ.λπ.)» σύμφωνα με τη μελέτη.