Βελτιωμένη χαρακτηρίζει την εικόνα της αγοράς εργασίας το 2017 το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τοποθετώντας ωστόσο την πραγματική ανεργία στο 28,7% για το β’ τρίμηνο, σε σχέση με το περσινό 30,8%.

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στην Ενδιάμεση Έκθεσή του για το 2017, εντοπίζει μεταβολή στην αγορά εργασίας, με μείωση των ανέργων κατά 263,5 χιλιάδες και με αύξηση της απασχόλησης κατά 252,3 χιλιάδες την περίοδο 2014-2017. Επικεντρώνεται ωστόσο σε μία σειρά ποιοτικών δεικτών, οι οποίοι δημιουργούν προβληματισμό ως προς την πραγματική κατάσταση της εγχώριας απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο βαθμός απασχόλησης του εργατικού δυναμικού παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 52%.

Μάλιστα, το β’ τρίμηνο του 2017 το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας κυμαινόταν στο 28,7%, σε σχέση με 30,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Το ποσοστό αυτό συνεκτιμά τα πολύ υψηλά ποσοστά της υποαπασχόλησης, η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, από 99 χιλιάδες εργαζομένους το 2008 σε 267 χιλιάδες το 2017, και των απογοητευμένων ανέργων, που επίσης υπερτριπλασιάζεται. Αναφορικά με την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης, κατά την περίοδο της κρίσης χάθηκαν 645,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εμφανίζονται στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης, των κατασκευών και του εμπορίου.

Οι μόνοι «ευνοημένοι» κλάδοι, που παρουσιάζουν μικρή αύξηση σε θέσεις απασχόλησης, είναι της ενέργειας, της παροχής καταλύματος και εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Σχετικά με τους μισθούς η έκθεση κατάγραψε έντονη μείωση στους κλάδους της εκπαίδευσής (-29,7%), της διασκέδασης (-29,6%) και του τουρισμού (-25%). Αντίθετα, οι κλάδοι με τις μικρότερες μειώσεις είναι εκείνες της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-0,4%), της μεταφοράς και αποθήκευσης (-8,2%) και των ορυχείων (-10,2%).