Τα τελευταία χρόνια, ο αυξανόμενος ρυθμός του ψηφιακού κόσμου έφερε την καινοτομία στο προσκήνιο. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους στην αγορά που τους ενδιαφέρει, οι επιχειρήσεις πρέπει να προβλέψουν τόσο τις βιομηχανικές όσο και τις τεχνολογικές αλλαγές. Μέσα από την έρευνα και την επίγνωση αυτών των αλλαγών, μια εταιρεία μπορεί να καινοτομήσει εγκαίρως και να είναι σε τέλεια θέση να αγκαλιάσει τις εξελίξεις, αντί εκείνες να την ξεπεράσουν.

Όλο και περισσότερο δίνεται έμφαση στη δημιουργία αποτελεσματικών οργανισμών που εφαρμόζουν αρχές τόσο στη διαχείριση καινοτομίας όσο και στην εφαρμογή της. Είναι πολύ δύσκολο για πολλές επιχειρήσεις να διαθέσουν χρόνο και πόρους για να προκύψει η καινοτομία. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν τρόποι να γίνει πιο αποτελεσματική η εισαγωγή μιας κουλτούρας που καλλιεργεί και δίνει χώρο ανάπτυξης στην καινοτομία. Παρακάτω περιγράφονται 4 απλά πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν.

 1. Αναπτύξτε ένα σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για το έργο καινοτομίας σας και διαχειριστείτε το ως έργο. Η καινοτομία πρέπει να είναι μια δομημένη διαδικασία. Δεν είναι «ελεύθερη» για όλους. Τα διαδοχικά βήματα ανάπτυξης, της δημιουργίας των ιδεών, της επεξεργασίας των ιδεών και σχεδιασμού πειράματος μπορούν να αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία σαφών στόχων, των εργαλείων και των οδηγιών καθώς και τον καθορισμό των ενδιάμεσων ορόσημων.
 2. Αναγνωρίστε ότι η καινοτομία είναι μια κοινωνική διαδικασία. Η καινοτομία είναι πιθανότερο να προκύψει από διαρθρωμένες ομαδικές συζητήσεις παρά από την ανεξάρτητη εργασία κάποιου χαρακτήρα. Προσπαθήστε να προγραμματίσετε πολλές κατά πρόσωπο συναντήσεις για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αναθεωρήσετε ιδέες. Ορισμένα καθήκοντα, όπως η ενδελεχή έρευνα και οι συνεντεύξεις, μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα, αλλά φέρνουν την ομάδα μαζί για να συνθέσουν και να συζητήσουν τα συλλεχθέντα ευρήματα.
 3. Προγραμματίστε «Εκδηλώσεις» για να ενσωματώσετε τις ιδέες και την εμπειρία μιας ευρύτερης ομάδας εργαζομένων. Τα γεγονότα μπορούν να επιτρέψουν στην κεντρική ομάδα να σημειώσει ταχεία πρόοδο σε πολλά από τα στάδια της καινοτομίας, ιδιαίτερα στη φάση δημιουργίας ιδεών και στην εκπόνηση επιχειρηματικών μοντέλων.
 4. Παρέχετε έναν ρεαλιστικό τρόπο για την κεντρική σας ομάδα έτσι ώστε να αφιερώσει ένα σημαντικό τμήμα του χρόνου της στην καινοτομία. Ενθαρρύνετε τους πρωτοπόρους να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες και το φόρτο εργασίας τους και να βρουν τρόπους για την εξάλειψη των καθηκόντων χαμηλής προτεραιότητας και για την ανάθεση άλλων καθηκόντων στους συναδέλφους. Παρέχετε επίσημη αναγνώριση της «απόδοσης» για το έργο της καινοτομίας. Καταστήστε σαφές στους εργαζομένους ότι η καινοτομία είναι η δουλειά τους και ότι θα αναγνωριστούν προκειμένου να το κάνουν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής είναι το κλειδί για τη δημιουργία αποτελεσματικής καινοτομίας. Υπάρχουν οκτώ πυλώνες καινοτομίας που μπορεί να βοηθήσουν τις εταιρείες να «χτίσουν» το δικό τους επιτυχημένο πλάνο επιχειρησιακής καινοτομίας.

  Αποστολή, όραμα, στόχοι:

Ποτέ μην υποτιμάτε τη σημασία μιας δήλωσης αποστολής και σαφών αξιών. Αν και συχνά παραβλέπεται ή «στριμώχνεται» σε μία άκρη, είναι ουσιώδης για την υποστήριξη της συνολικής κουλτούρας και της ταυτότητας μιας επιχείρησης. Η σαφήνεια των στόχων σε ολόκληρο τον οργανισμό θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ευθυγραμμιστούν με τους ίδιους στόχους, δημιουργώντας έτσι ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Αν όλοι όσοι εργάζονται, «κοιτούν» προς την κατεύθυνση του ίδιου στόχου, τότε το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά και αποτελεσματικά για να τον κατακτήσει.

  Αναφορές Προκλήσεων & Ευκαιριών:

Η εύρεση πόρων από τον οργανισμό σας είναι μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος απόκτησης νέων ιδεών και εσωτερικής επιχειρηματικής καινοτομίας. Δεν θα είναι μόνο σημαντικό όφελος για την επιχείρησή σας, θα ενισχύσει επίσης τους εργαζόμενους όταν βλέπουν τις ιδέες τους να λαμβάνονται υπόψη και να εκτελούνται. Βλέποντας τη δική τους ιδέα να καρποφορεί και τον θετικό της αντίκτυπο στην επιχείρηση, θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη και για περαιτέρω καινοτομία.

  Καταγραφή ιδεών:

Ο μέσος εργαζόμενος συνεισφέρει έξι ξεχωριστές καινοτόμες ιδέες κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με το 57% των εργαζομένων, αυτές δεν καταγράφονται όπως αναφέρει έρευνα της PwC με τίτλο «Απελευθέρωση της δύναμης της καινοτομίας». Θα διαπιστώσετε ότι οι ιδέες είναι παντού στον οργανισμό σας – αυτό δεν είναι το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι η εύρεση αυτών των ιδεών, η συγκέντρωσή τους και το πιο σημαντικό, η εφαρμογή των καλύτερων.

  Συνεργασία & Αλληλεπίδραση:

Μόλις οι ιδέες αρχίζουν να κινούνται, το επόμενο στάδιο είναι η αλληλεπίδραση των εργαζομένων με την συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόκληση των ιδεών είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ότι μόνο οι καλύτερες θα υλοποιηθούν. Οι «σπινθηροβόλες» συζητήσεις γύρω από μια ιδέα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκαλυφθούν τυχόν παγίδες ή προβλήματα, δημιουργώντας χώρο για την επαναδιαπραγμάτευση των στόχων. Μερικές φορές μια ιδέα είναι σχεδόν εκεί, χρειάζεται μόνο μια μικρή αναπροσαρμογή και μια ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά από αυτήν την προσαρμογή και την επαναδιαπραγμάτευση, είστε σε θέση να επανεξετάσετε την ιδέα και να αποφασίσετε αν θα την συνεχίσετε.

  Επιχειρησιακή υπόθεση & θεραπεία:

Μόλις φτάσετε σε ένα σημείο όπου έχετε πολλές ιδέες στη διάθεσή σας, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μόνο τις καλύτερες που μπορείτε να ακολουθήσετε. Δεν είναι όλες οι ιδέες κατάλληλες για την εφαρμογή – ίσως κάποια να είναι απλά μη ρεαλιστική, κάποια άλλη υπερβολικά δαπανηρή ή απλά όχι πολύ καλή. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της καινοτομίας, μια διαδικασία στην οποία η προσπάθεια και η αποτυχία είναι απαραίτητα για να επιτύχει μακροπρόθεσμα.

Αλλά πώς επιλέγετε τις καλύτερες ιδέες, ειδικά όταν υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να εξετάσετε; Η διαδικασία εκκαθάρισης πρέπει να αποτελεί φυσική επέκταση του σταδίου της συνεργασίας. Οι συζητήσεις γύρω από μια ιδέα θα καθορίσουν την πιθανότητα επιτυχίας της. Οι ιδέες που δημιουργούν ενθουσιασμό και «θόρυβο» σίγουρα αξίζει να ακολουθηθούν ενώ εκείνες που αποτυγχάνουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον, ίσως είναι καλύτερα να μείνουν εκτός. Επιπλέον, παίρνοντας πολλές απόψεις και προοπτικές σε μια ιδέα συμβάλλει στην άμβλυνση του κινδύνου που σχετίζεται φυσικά με την αλλαγή. Αν μια ιδέα έχει την υποστήριξη πολλών εργαζομένων, τότε είναι πιο πιθανό να έχει επιτυχία στην υλοποίησή της.

  Εφαρμογή & Εκτέλεση:

Η εφαρμογή δεν σχετίζεται μόνο με τη συζήτηση με τα ανώτερα στελέχη ενός οργανισμού. Όταν μια ιδέα έχει την έγκρισή τους, μπορεί οποιοσδήποτε στην επιχείρηση να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της εφαρμογής της. Είναι συχνά ωραίο να διασφαλιστεί ότι ο αρχικός εισηγητής της ιδέας, είναι σε θέση να εμπλακεί έτσι ώστε να μπορεί να δει και να βιώσει τη στιγμή που η υλοποίηση φτάνει στο τέλος της.

  Μέτρο, προσαρμογή, βελτίωση & αποτυχία:

Σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης, είναι σημαντικό να παρακολουθείται, να αναλύεται και να ανασκοπείται η πρόοδος μιας ιδέας και να μετράται η συνολική επιτυχία.

Αποφύγετε να περιμένετε μέχρι το τέλος για να το κάνετε αυτό, αλλιώς δεν θα είστε σε θέση να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές καθώς συνεχίζετε. Καθορίστε πώς θα μετρήσετε την επιτυχία μιας ιδέας από την αρχή και θα εργαστείτε με ευελιξία για να ελέγχετε συνεχώς την πρόοδο και να προσαρμόζετε τη στρατηγική σας όποτε χρειάζεται. Μέχρι το τέλος της διαδικασίας, θα είστε ήδη σε θέση να αξιολογήσετε την επιτυχία της υλοποίησης και αυτό θα αποτελεί χρήσιμη καθοδήγηση κατά την υλοποίηση ιδεών στο μέλλον. Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν πολύ σε λανθασμένες ιδέες επειδή δεν μετράνε τι είναι επιτυχία και τι δεν είναι.

  Ανταμοιβή & Αναγνώριση:

Ακόμη και ο πιο αφοσιωμένος εργαζόμενος χρειάζεται κάποια μορφή κινήτρου και αναγνώρισης. Η ανταμοιβή και η προσφορά αναγνώρισης για τις καλύτερες ιδέες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας ισχυρής στρατηγικής καινοτομίας μακροπρόθεσμα. Δώστε τα εύσημα, όποτε πρέπει, προκειμένου να παροτρύνετε τους εργαζομένους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν ιδέες. Είναι στο χέρι σας να δημιουργήσετε ένα σύστημα ανταμοιβής, αλλά ένα λογισμικό διαχείρισης ιδεών θα σας βοηθούσε να παρακολουθείτε αποτελεσματικά τις ιδέες και συνεπώς μπορεί να σας καθοδηγήσει από την άποψη των κατάλληλων ανταμοιβών.