Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού αναζητώντας ανάδοχο συμβουλευτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής και κατάρτισης 6.250 εργαζομένων σε ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν ειδικότητες και επαγγέλματα στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας, με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.468.750 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση και ενίσχυση των προσόντων των ωφελουμένων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Οι σχετικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν ενέργειες συμβουλευτικής (έξι συνεδρίες) και ενέργειες κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 μήνες. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 8 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14 Ιουνίου, στις 11 το πρωί. (Πληροφορίες στο www.inegsee.gr και στο τηλέφωνο 2103327760).