Βάσει ανάλυσης που διενήργησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), σταθερή εργασία βρήκε ένας στους τρεις νέους άνεργους που παρακολούθησε τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του εν λόγω Ινστιτούτου.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε υψηλή αποδοτικότητα των προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης. Έως σήμερα, όπως τονίζεται, στα προγράμματα που έχει διαχειριστεί το ΙΝΣΕΤΕ για τη περίοδο 2014-17 έχουν καταρτιστεί, περίπου, 15 χιλ. νέοι άνεργοι. Παράλληλα, έχει εκπονήσει έως τώρα 80 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες με πρακτικά συμπεράσματα σε μία μεγάλη γκάμα πεδίων όπως είναι η χωροταξία και το περιβάλλον, τον φορολογικό και επενδυτικό τομέα. Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ από τέσσερις εταίρους με έντονη δραστηριοποίηση σε κρίσιμα πεδία της ελληνικής τουριστικής αγοράς.