Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CRI 2010.

Συμμετέχοντας στο δείκτη, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια. Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν φέτος στο CRI μπορούν μέσω του site www.cri.org.gr να ενημερωθούν περαιτέρω για τη διαδικασία και να συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6931000.