Στα τρία φτωχότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας (IW).

Στον αντίποδα, το μικρότερο πρόβλημα φτώχειας αντιμετωπίζουν οι σκανδιναβικές χώρες – Δανία, Σουηδία, Φινλανδία- οι οποίες καταλαμβάνουν  τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Αυστρία, ενώ η Γερμανία απαντά στην 7η θέση. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, εντονότερο πρόβλημα φτώχειας αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, οι ανύπαντροι γονείς και οι μετανάστες. Προτείνεται δε η λήψη μέτρων στον εργασιακό τομέα και η κοινωνική στήριξη των ευπαθών ομάδων προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η έρευνα του IW προσδιόρισε τη φτώχεια βασιζόμενη σε τέσσερις βασικούς δείκτες: τη σχετική εισοδηματική φτώχια, η οποία πλήττει όσους διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου της χώρας στην οποία ζουν, την υποκειμενική εισοδηματική φτώχια, που βασίζεται στην ατομική εκτίμηση, τον λεγόμενο παράγοντα της στέρησης (χαμηλό επίπεδο διαβίωσης) και τέλος την οικονομική στενότητα, η οποία δείχνει το βαθμό επάρκειας του εισοδήματος ενός νοικοκυριού.