Το Λογόμετρο®-εταιρική παροχή λάνσαρε η Inte*learn, ως εταιρική παροχή προς τις εταιρείες.

Η εν λόγω παροχή περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανίχνευσης γλωσσικών δυσκολιών από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο επαγγελματία ως παροχή προς τα παιδιά των εργαζόμενων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε τυχόν γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες. Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της γλωσσικής ετοιμότητας του παιδιού στους εργαζόμενους-γονείς.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 2017 η εταιρεία είχε δημιουργήσει το Λογόμετρο®, ένα ψηφιακό σταθμισμένο τεστ για ανίχνευση γλωσσικών δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας έως 7 ετών, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων πανεπιστημιακών και έκτοτε έχουν χορηγηθεί πλέον των 20.000 τεστ σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσω Πανελλαδικού δικτύου πιστοποιημένων χορηγητών.