Για την πρωτοβουλία υπευθυνότητας της, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργειών με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας (diversity) και της ενσωμάτωσης (inclusion) διακρίθηκε η Interamerican, στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards

Συγκεκριμένα, η εταιρεία, σε συνεργασία με τον οργανισμό Women On Top, οργάνωσε έναν ιδιαίτερο κύκλο θεματικών συναντήσεων αποκλειστικά για γυναίκες, ο οποίος αναπτύχθηκε με τέσσερεις εκδηλώσεις, στις οποίες φιλοξενήθηκαν, ως ομιλήτριες, γυναίκες με ξεχωριστή πορεία σε τομείς εκτός του επιχειρείν, λειτουργώντας δυνητικά ως role models για τις εργαζόμενες που έλαβαν μέρος.