«Σε μία οικονομία που ψηφιοποιείται οι επιχειρήσεις θέλουν μια απλή και πιο οριζόντια δομή, όχι πολλά επίπεδα ιεραρχίας και κυρίως ανθρώπους που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη από το Α ως το Ω. Τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις αυτές γι’ αυτό στην Interamerican προχωρήσαμε σε μία ριζική αλλαγή στο οργανόγραμμά μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Καντώρος, CEO της Interamerican κατά την παρουσίαση της νέας δομής λειτουργίας της εταιρείας σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η Interamerican δημιουργεί «φυλές» δηλαδή ομάδες έως δέκα ατόμων με διακριτούς ρόλους και ικανότητες που έχουν αυτονομία «χωρίς τις χρονοβόρες εγκρίσεις», που θα μπορούν να φέρουν άμεσα εις πέρας το κάθε project που καλούνται να χειριστούν.

«Όταν πολλά μυαλά δουλεύουν μαζί χωρίς περιορισμούς μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να είναι περισσότερο παραγωγικά από τους λίγους και εκλεκτούς» ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξειδικεύοντας περαιτέρω τις αλλαγές, ανέφερε ότι πλέον στην Interamerican προβλέπεται εργασία δύο ημερών από το γραφείο και τρεις μέρες οπουδήποτε, με ποσοστό πάνω από 80% των εργαζομένων της εταιρείας να έχει αποδεχτεί τις αλλαγές. Τέλος, σε ότι αφορά στο ρόλο της διοίκησης ο Γ. Καντώρος τόνισε ότι αλλάζει και αυτός, καθώς «ο Διευθύνων Σύμβουλος βρίσκεται στην επιχείρηση για να δίνει κατευθύνσεις, να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και να διαθέτει τους πόρους εκεί που χρειάζονται. Είναι περισσότερο coach και όχι αυτός που κατέχει την απόλυτη αλήθει