Ο δομικός μετασχηματισμός στην οργάνωση της Interamerican ολοκληρώνεται με τη φάση του wave 4 που αφορά στις λειτουργικές δομές ανθρώπινου δυναμικού των τομέων Βοήθειας και υπηρεσιών Υγείας (κλινική και πολυϊατρεία). Ήδη, ο οργανισμός έχει αφομοιώσει στο λειτουργικό μέρος τις μεταβολές και κινείται, πλέον, στη λογική του νέου μοντέλου εργασίας, που είναι πρωτοποριακό σε ανάλογο εύρος για την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Η Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφερόμενη στον σχεδιασμό, του οποίου η υλοποίηση ολοκληρώνεται μετά από δύο και πλέον χρόνια εσωτερικών διαδικασιών, τονίζει πως κύριο ζητούμενο του μετασχηματισμού είναι η βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη και η αναβάθμιση της σχέσης μαζί του. Επισημαίνει σχετικά: «Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι, με σκοπό οι εργασίες να δίνουν περισσότερη αξία στον πελάτη μας. Γι’ αυτό αυξάνουμε τα  έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης και επεκτεινόμαστε και σε δραστηριότητες εκτός των αμιγώς ασφαλιστικών υπηρεσιών. Όσον αφορά στο πλήθος των εργαζομένων, η μείωση περιορίστηκε στην ελάχιστη από τις απαιτούμενες αλλαγές στη δομή. Άλλωστε, ένας μετασχηματισμός δεν θα ήταν αποτελεσματικός αν μετά την ολοκλήρωσή του απαιτούσε περισσότερο κόσμο από πριν για τον ίδιο όγκο εργασιών».

Το νέο μοντέλο λειτουργίας χαρακτηρίζεται από τη μείωση του αριθμού επιπέδων στην ιεραρχία, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια του μετασχηματισμού οργάνωσης και μετάβασης στο νέο μοντέλο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων με reskilling and upskilling, αναφορικά με τους νέους τρόπους και τις σύγχρονες μεθοδολογίες εργασίας.