Τους λόγους που τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αναδεικνύονται σε αναγκαίο εργαλείο ανάπτυξης και μία πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης για κάθε σύγχρονη επιχείρηση αναλύει ο Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών & Corporate Business του Ομίλου INTERAMERICAN. Παράλληλα, αναφέρει τα αμφίπλευρα οφέλη που παρέχει σε εργαζόμενο και επιχείρηση, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες υγείας.

  HR Professional: Γιατί μία εταιρεία να επιλέξει την ομαδική ασφάλιση;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και η συμβολή του στην ανάπτυξή της είναι καθοριστική. Είναι, λοιπόν, κρίσιμη επιλογή της κάθε εταιρείας να θέσει σε προτεραιότητα την πρόσθετη εξασφάλιση των εργαζομένων από απρόβλεπτα γεγονότα αφού η μόνη λύση για τον εργαζόμενο φαίνεται να έρχεται από τον εργοδότη του. Στο σημερινό, δύσκολο, επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πλέον αρκετά εργαλεία για να προσφέρουν παροχές στο προσωπικό τους. Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο, λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους και των φορολογικών εκπτώσεων, μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα από κάθε μορφής επιχείρηση. Τα ομαδικά προγράμματα προσελκύουν ολοένα και περισσότερο τις εταιρείες αφού με μικρό σχετικά κόστος μπορούν να «διατηρήσουν» ευχαριστημένο τον εργαζόμενο. Είναι γεγονός ότι θεωρείται αδύνατο για μία επιχείρηση να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα από δυσαρεστημένους εργαζόμενους.

  HR P.: Το αβέβαιο κλίμα στην αγορά εργασίας, σε τι βαθμό έχει επηρεάσει τις ομαδικές ασφαλίσεις; Τι κάνουν οι επιχειρήσεις;

Γ. Π.: Παρά το δυσμενές κλίμα που επικρατεί στον επιχειρηματικό χώρο, η λειτουργία ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης αποτελεί για κάθε σύγχρονο εργοδότη πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης, που σε συνδυασμό με τα φορολογικά κίνητρα και την ανταποδοτικότητα του θεσμού, την καθιστούν αναγκαίο εργαλείο ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν ανέπαφα τα ομαδικά συμβόλαια που παρέχουν στους εργαζόμενους και είναι από τις τελευταίες παροχές προς τους εργαζόμενους που «αγγίζουν». Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την χρονιά που πέρασε, πολλές επιχειρήσεις προχωρούν σε υλοποίηση προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης. Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία συσπειρώνεται προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αυξανόμενα προβλήματα που προκύπτουν από την μακροχρόνια ύφεση και τις συνεχείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

  HR P.: Από τη στιγμή που υπάρχει η κοινωνική ασφάλιση και κοστίζει πολύ, γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση; Γιατί τα χρήματα να μην διοχετεύονται σε άλλες παροχές; Θα το εκτιμήσουν οι εργαζόμενοι;

Γ. Π.: Διανύουμε μια περίοδο όπου οι παροχές των Κοινωνικών ταμείων μειώνονται δραστικά και η ιδιωτική ασφάλιση γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το περιβάλλον εξαιρετικής αβεβαιότητας, ανασφάλειας και περικοπών, η ομαδική ασφάλεια αντισταθμίζει αποτελεσματικά τις όποιες απώλειες των εργαζομένων. Ένα συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης προσφέρει στους εργαζόμενους καλύψεις που δημιουργούν επιπρόσθετη ασπίδα προστασίας των ίδιων και της οικογένειάς τους, ενώ η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης τους προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην ικανοποίησή τους. Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς προκύπτει ότι, η Ομαδική Ασφάλιση θεωρείται πολύ σημαντική σε σχέση με άλλες παροχές και ακολουθούν θέματα προσωπικής ανάπτυξης (εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια) και θέματα αμοιβών (αντικειμενικό σύστημα αμοιβών, μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα). Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η επιχείρηση αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και ότι η προσπάθειά τους και η συμμετοχή τους στα δρώμενα της εταιρείας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται έμπρακτα. Η θετική διάθεση στον επαγγελματικό χώρο αυξάνεται όπως αυξάνεται η δέσμευση και η αφοσίωση στους στόχους της εταιρείας.

  HR P.: Αξίζει, από άποψη κόστους, μια επιχείρηση να αναλάβει ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους της;

Γ. Π.: Η ομαδική ασφάλιση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εργοδότης δείχνει έμπρακτα την στήριξή του στον εργαζόμενο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, διατηρούν τα προγράμματά τους, καθώς πέραν των άλλων, λειτουργούν και αντισταθμιστικά έναντι των οικονομικών απωλειών που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η δαπάνη είναι σχετικά μικρή, ενώ η παροχή και τα οφέλη τόσο για τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση είναι πολλαπλά, συμπεριλαμβανομένου και του φορολογικού οφέλους για τον οργανισμό.

  HR P.: Ποια προγράμματα ομαδικής ασφάλισης έχουν μεγαλύτερη αξία για τον εργαζόμενο; Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας;

Γ. Π.: Διανύουμε μια περίοδο όπου οι παροχές των Κοινωνικών ταμείων μειώνονται δραστικά και η ιδιωτική ασφάλιση γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. Η ομαδική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση και να καλύψει ένα μέρος από το «κενό» που δημιουργεί η μείωση των κοινωνικών δαπανών. Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα είναι αυτά που παρέχουν κάλυψη ζωής και υγείας τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να ασφαλίσει τα μέλη της οικογένειάς του με πολύ χαμηλό κόστος και έτσι όλη η οικογένεια να απολαμβάνει τα οφέλη της ασφάλισης. Τα τελευταία όμως χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της σύνταξης καθώς και την αλλαγή στο φορολογικό πλαίσιο, οι εργαζόμενοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.


  HR P.: Ομαδική ασφάλιση και νέες τεχνολογίες. Διευκολύνουν τον πελάτη; Σε ποιο σημείο βρίσκεται η INTERAMERICAN αυτή τη στιγμή;

Γ. Π.: Η εταιρεία μας ήταν και είναι πάντα πρωτοπόρα όσον αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις μιας και στο DNA μας είναι η καινοτομία και η επιθυμία να κάνουμε τη ζωή των πελατών μας ασφαλέστερη και καλύτερη και να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Το 2018 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για τις ομαδικές ασφαλίσεις της INTERAMERICAN. Αλλάζουμε σελίδα και επενδύουμε ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία δημιουργώντας μία νέα πλατφόρμα διαχείρισης και εξυπηρέτησης ομαδικών συμβολαίων μέσω της οποίας θα αναβαθμισθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσουμε τη διαχείριση για τις επιχειρήσεις-πελάτες μας. Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας θα είναι η 24ωρη ενημέρωση του ασφαλισμένου για το πρόγραμμά του, τις διαδικασίες αποζημίωσης, καθοδήγηση για ιατρικά θέματα, πληροφορίες για το εκτεταμένο δίκτυο ιατρών-διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η άμεση αποζημίωση και βεβαίως ειδικά προνόμια και προσφορές και σε άλλα ασφαλιστικά προϊόντα της εταιρείας μας.

  HR P.: Στο πλαίσιο της ομαδικής ασφάλισης υπάρχουν πρόσθετα οφέλη για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο;

Γ. Π.: Η INTERAMERICAN μέσω της ολιστικής προσέγγισης ενός corporate πελάτη έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις που καλύπτουν κάθε πλευρά και τομέα λειτουργίας μιας επιχείρησης. Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, παρέχει προγράμματα που εξασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις ευθύνες της εταιρείας και καλύπτει κινδύνους που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας μας με τους corporate πελάτες μας, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε επιπλέον προνόμια σε τιμές και καλύψεις στους εργαζόμενους, πέραν και πλέον των ομαδικών ασφαλιστηρίων, παρέχοντας ταυτόχρονα μοναδικές υπηρεσίες. Παράλληλα, από το 2016 η INTERAMERICAN προσφέρει σε όλους τους ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο, σε όποια ασφαλιστική εταιρεία και αν είναι ασφαλισμένοι, τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης Medihospital Double Benefit, εξασφαλίζοντας έτσι δύο μοναδικά πλεονεκτήματα. Πλήρη κάλυψη μέχρι 800.000 ευρώ για όσο διάστημα είναι ασφαλισμένοι σε ομαδικό πρόγραμμα και όταν για οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η κάλυψή τους από το ομαδικό πρόγραμμα, εξασφάλιση της συνέχισης της ασφάλισης τους διατηρώντας την ασφαλισιμότητά τους και χωρίς κανένα επιπλέον ιατρικό έλεγχο.

  HR P.: Γιατί να επιλέξει μία επιχείρηση την INTERAMERICAN για την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της;

Γ. Π.: Η INTERAMERICAN διαθέτει μεγάλη εμπειρία, άριστα εκπαιδευμένα στελέχη, μοναδικές υποδομές και άριστη οργάνωση. Στο κέντρο των υπηρεσιών βρίσκεται πάντα ο πελάτης, τόσο η επιχείρηση όσο και ο εργαζόμενος και η οικογένειά του. Χτίζοντας πάνω στον διπλό αυτό άξονα, έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Στον χώρο των ομαδικών ασφαλίσεων η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται τα τελευταία 49 χρόνια και την εμπιστεύονται πάνω από 1.000 εταιρικοί πελάτες. Αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των πιο σημαντικών και αξιόλογων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή των πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του έργου της διαχρονικά. Η μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας στην υλοποίηση ομαδικών προγραμμάτων, η μοναδική τεχνογνωσία στην ανάλυση αναγκών και στον σχεδιασμό λύσεων, η εφαρμογή και διαχείριση ομαδικών προγραμμάτων καθώς και η αποτελεσματικότητα και ευελιξία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, την έχει καθιερώσει ως μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων. Στον χώρο της Υγείας η INTERAMERICAN είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που έχει επενδύσει και επενδύει συνεχώς σε ιδιόκτητες υποδομές και παρέχει προϊόντα με έμφαση στην πρόληψη και τις παρεχόμενες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Τα προγράμματά μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα και εξασφαλίζουν πολλά πλεονεκτήματα.

Παράλληλα, η υπηρεσία της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας συμπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα υγείας. Στον χώρο της σύνταξης η INTERAMERICAN πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια και επιλέγεται από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες και παγκοσμίου φήμης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας λειτουργούν συμβουλευτικά σχεδιάζοντας με βάση τις ανάγκες των πελατών μας προγράμματα τα οποία ικανοποιούν κάθε απαίτησή τους βοηθώντας τους ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους που έχουν θέσει για την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει μέσα από συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Διεθνείς Χρηματοοικονομικούς Οίκους τη δυνατότητα επένδυσης σε παγκόσμιες αγορές με απώτερο στόχο την ασφαλή και μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για τους πελάτες μας.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι:

 • Η αξιοπιστία και φερεγγυότητα ενός πανίσχυρου πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού ομίλου
 • Η ολιστική αντιμετώπιση του πελάτη
 • Οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες
 • Τα καινοτόμα προϊόντα
 • Η προσήλωση και η εστίασή μας στον πελάτη
 • Η μελέτη και ο σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη (tailor made)
 • Οι μοναδικές υποδομές μας στην υγεία και
 • Η εξειδίκευσή μας στα συνταξιοδοτικά προγράμματα

καθιστούν την εταιρεία μας την κορυφαία επιλογή στον χώρο των Ομαδικών Ασφαλίσεων.


ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ

  Γιώργος Βελιώτης
  Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας
  Ομίλου INTERAMERICAN

Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, όπου το επίπεδο των παροχών συρρικνώνεται και τα ασφαλιστικά ταμεία παραπαίουν, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σήμερα την πιο ουσιαστική παροχή, αντισταθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τις όποιες απώλειες έχουν οι εργαζόμενοι. Το ενδιαφέρον τόσο των εταιρειών όσο και των εργαζομένων επικεντρώνεται κατά βάση στα προγράμματα ζωής και υγείας δεδομένου ότι η κατάσταση στις δημόσιες υποδομές υγείας επιδεινώνεται καθημερινά. Η INTERAMERICAN στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξή της στον τομέα υγείας, συνεχίζει να επενδύει σε ιδιόκτητες υποδομές και πριν λίγους μήνες προχώρησε στη δημιουργία ενός ακόμη ιδιόκτητου πολυϊατρείου Medifirst στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το Medifirst είναι μια πρωτοποριακή μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Διαθέτει άριστους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την πραγματοποίηση απεικονιστικών και βιοχημικών εξετάσεων με διεθνή πιστοποίηση. Παράλληλα, η INTERAMERICAN το 2018 επενδύει και στην τεχνολογία με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στις επιχειρήσεις-πελάτες των ομαδικών ασφαλίσεων. Δημιουργείται μία νέα πλατφόρμα διαχείρισης και εξυπηρέτησης ομαδικών συμβολαίων με στόχο την ελαχιστοποίηση της διαχείρισης από πλευράς της επιχείρησης και μείωση του λειτουργικού της κόστους αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Η σωστή εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των εταιρικών πελατών της έχει εξαιρετική σημασία για εμάς στην INTERAMERICAN. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιούμε σε ετήσια βάση έρευνες ικανοποίησης των πελατών μας και των δικτύων διανομής. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την τελευταία 5ετία (2012-2017) οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών (επιχειρήσεων και εργαζομένων) είναι ιδιαίτερα υψηλοί και κυμαίνονται πάνω από το 85%. Η αξιοπιστία της εταιρείας και η πληρότητα των προγραμμάτων της στην ομαδική ασφάλιση, την καθιστά πρώτη επιλογή ασφαλιζομένων επιχειρήσεων διεθνούς κύρους. Εστιάζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα με νέες εργασίες και προτάσεις στην αγορά που προσαρμόζονται, κατά περίπτωση, στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.