Για τα πολλαπλά οφέλη των προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που τα προσφέρουν, μας μίλησε ο Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών & Corporate Business του Ομίλου Interamerican. Παράλληλα, έκανε λόγο για τα ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα που δημιουργούν προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους.

HR Professional: Γιατί μία επιχείρηση να προσφέρει σήμερα ένα πρόγραμμα Ομαδικής ασφάλισης;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Τα ομαδικά προγράμματα αποτελούν την πιο σημαντική παροχή που μπορεί να προσφέρει μία επιχείρηση στους εργαζόμενούς της. Τα προγράμματα ζωής και υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικά σήμερα, δεδομένου ότι η λεγόμενη δημόσια υγεία είναι προβληματική και το κόστος για ιδιωτική περίθαλψη υψηλό. Όμως, και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι εξίσου σημαντικά, καθώς ενισχύεται το εισόδημα του εργαζομένου κατά τη συνταξιοδότηση του.

Η ομαδική ασφάλιση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας. Αποτελεί θεσμό για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές. Κατά τα τελευταία χρόνια μάλιστα, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού, δείχνουν ενδιαφέρον και προχωρούν στη δημιουργία προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης.

HR P.: Τι καλύπτουν τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας;

Γ. Π.: Τα προγράμματα με καλύψεις υγείας παρέχουν την ευελιξία να χτίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και των εργαζομένων τους. Βασίζονται στη διασπορά του κινδύνου και ως εκ τούτου το κόστος ασφάλισης είναι πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με οποιοδήποτε ατομικό ασφαλιστήριο.

Καλύπτουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος να επεκταθεί η κάλυψη και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του εργαζομένου.

Εστιάζουν κυρίως στην υγεία, όμως εξίσου σημαντικές είναι οι καλύψεις που παρέχουν για προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής και ανικανότητες, δίνοντας καθοριστικές λύσεις σε ανεπιθύμητες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

HR P.: Τι καλύπτουν τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα;

Γ. Π.: Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποτελεί σημαντική παροχή για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης. Με την καταβολή ενός συγκεκριμένου ποσού κάθε μήνα, παρέχεται η δυνατότητα μέσω της επιχείρησης στους εργαζόμενους για μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσόν, που θα εισπράξουν στον χρόνο που έχει οριστεί ή κατά την συνταξιοδότησή τους.

HR P.: Ποια είναι τα οφέλη εργαζομένων και εργοδοτών;

Γ. Π.: Οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας την συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, δείχνουν τη διάθεση να τους προσφέρουν επιπλέον παροχές. Θέλουν να προσφέρουν λύσεις έτσι ώστε ο εργαζόμενος να αισθάνεται ασφαλής και να είναι ικανοποιημένος.

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αποτελούν σημαντικό εργαλείο συνοχής για τις επιχειρήσεις, με το οποίο ενισχύουν τη δέσμευση και την αφοσίωση των εργαζομένων τους, γεγονός που αποδεδειγμένα τους κάνει πιο παραγωγικούς. Παράλληλα, παρέχουν κίνητρο για την προσέλκυση νέων ικανών στελεχών, συγκράτηση των υφισταμένων και γενικότερα συμβάλλουν στη βελτίωση του κύρους και της φήμης της επιχείρησης στην αγορά. Είναι, επίσης, σημαντικό ότι η επιχείρηση διαθέτει σημαντικά φορολογικά κίνητρα και ως εκ τούτου, το κόστος της ασφάλειας περιορίζεται σημαντικά. Ο συνδυασμός του σχετικά χαμηλού κόστους, των σημαντικών παροχών και των φορολογικών εκπτώσεων καθιστούν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης ως τα πλέον δημοφιλή για τις επιχειρήσεις.

HR P.: Πώς τοποθετείται η Interamerican στις Ομαδικές ασφαλίσεις στον τομέα της υγείας;

Γ. Π.: Στο χώρο ασφάλισης της Υγείας, η INTERAMERICAN είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που έχει επενδύσει και επενδύει συνεχώς σε ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει σύγχρονα, ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα Υγείας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης.

Tα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παροχών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα, που εξασφαλίζουν πολλά πλεονεκτήματα όπως: απευθείας κάλυψη, μικρή συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος, ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων, 24ωρη ειδική γραμμή υγείας, άμεση ανταπόκριση, απλές διαδικασίες.

Ακόμη, με την υπηρεσία της άμεσης ιατρικής βοήθειας συμπληρώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλιση υγείας, ενώ με ορισμένα προγράμματα οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξασφαλίσουν μια δεύτερη ιατρική γνώμη από τον παγκόσμιο δίκτυο γιατρών “Best Doctors”.

Η Interamerican, έχοντας ως προτεραιότητα την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων της, προσφέρει σε όλους όσοι είναι ασφαλισμένοι με ομαδικό συμβόλαιο τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης, εξασφαλίζοντας ένα διπλό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα “Medihospital Double Benefit” απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο ζωής και υγείας -ανεξάρτητα από το σε ποια ασφαλιστική εταιρεία έχουν το συμβόλαιο τους- και δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, για όσο διάστημα είναι ασφαλισμένοι στο ομαδικό, μια πλήρη κάλυψη σε ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης. Όταν για οποιοδήποτε λόγο τερματίσει η κάλυψη τους από το ομαδικό, θα έχουν εξασφαλίσει τη συνέχιση της ασφάλισής τους διατηρώντας την ασφαλισιμότητά τους χωρίς επιπλέον ιατρικό έλεγχο.

Με το πρόγραμμα αυτό, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει πλήρη ασφαλιστική προστασία και μετά την αποχώρησή του από την επιχείρηση.


HR P.: Τι γίνεται στον τομέα της σύνταξης;

Γ. Π.: Στον τομέα της σύνταξης, η Interamerican πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια και επιλέγεται από τις μεγαλύτερες, σημαντικότερες και παγκοσμίου φήμης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Διαθέτουμε την εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία υλοποίησης και διαχείρισης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, μάς επιτρέπει να επιλέξουμε το επενδυτικό προφίλ ρίσκου κάθε επιχείρησης ή και κάθε εργαζόμενου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο ρίσκο.

Έτσι, δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα επένδυσης σε παγκόσμιες αγορές με απώτερο στόχο την ασφαλή και μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για αυτούς.

HR P.: Τι δυνατότητες εξυπηρέτησης προσφέρετε;

Γ. Π.: Στο κέντρο των υπηρεσιών μας βρίσκεται πάντα ο πελάτης, τόσο η επιχείρηση όσο και ο εργαζόμενος και η οικογένειά του. Η Interamerican όχι μόνο προσφέρει ασφαλιστικές παροχές μοναδικές στην ασφαλιστική αγορά αλλά έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης από μια εξειδικευμένη ομάδα που στόχο έχει την εξυπηρέτηση σε καθημερινά θέματα, όπως ασφάλιστρα και αποζημιώσεις, αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών του ομαδικού ασφαλιστηρίου. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με στόχο την ελαχιστοποίηση της διαχείρισης από πλευράς της επιχείρησης και μείωση του λειτουργικού της κόστους, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων.

Η σχέση εμπιστοσύνης, αμοιβαίου οφέλους και η ικανοποίηση των εταιρικών πελατών έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούμε σε ετήσια βάση έρευνες ικανοποίησης των πελατών μας και των δικτύων διανομής.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την τελευταία πενταετία (2011-2016) οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών -επιχειρήσεων και εργαζομένων- είναι ιδιαίτερα υψηλοί και κυμαίνονται πάνω από το 85%.

Η αξιοπιστία της εταιρείας και η πληρότητα των προγραμμάτων της στην ομαδική ασφάλιση, την καθιστά πρώτη επιλογή ασφαλιζομένων επιχειρήσεων διεθνούς κύρους. Εστιάζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα με νέες εργασίες και προτάσεις στην αγορά που προσαρμόζονται, κατά περίπτωση, στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

HR P.: Γιατί μία επιχείρηση να επιλέξει την εταιρεία σας για την Ομαδική Ασφάλιση;

Γ. Π.: Σήμερα, οι ομαδικές ασφαλίσεις της Interamerican αποτελούν την πρώτη επιλογή ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς και ιδιαίτερα στην αγορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η σχέση με την Insurope, ένα από τα μεγαλύτερα πολυεθνικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών για employee benefit παγκοσμίως, αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας συμφωνία συνεργασίας για την παροχή προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας και στον χώρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα επιλέξει την εταιρεία μας είναι η ευελιξία μας στο να προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε επιχείρησης, αλλά και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Το ευρύ φάσμα καλύψεων που προσφέρουμε, οι σαφείς και ξεκάθαροι όροι, οι απλές διαδικασίες, η άμεση αποζημίωση και γενικότερα η αξιοπιστία της εταιρείας μας, δίνουν στις επιχειρήσεις σιγουριά και αίσθηση ασφάλειας για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την πλήρη κάλυψη των εργαζομένων τους.

Επίσης, η Interamerican παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εργαζόμενους σε σημαντικές πρόσθετες παροχές χωρίς επιπλέον κόστος πέραν του ομαδικού ασφαλιστηρίου.

Τέλος, τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή να παρέχουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Γιώργος Βελιώτης
Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας, Ομίλου INTERAMERICAN
H ομαδική ασφάλιση ως προστιθέμενη άξια

Σε εποχές κρίσης, όπως η σημερινή, όπου οι παροχές από την κοινωνική ασφάλιση μειώνονται, αυτό που χρειάζονται οι εργαζόμενοι είναι αισιοδοξία, εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Όλα αυτά μπορεί να τους τα προσφέρει ο εργοδότης τους μέσω της ομαδικής ασφάλισης, με ουσιαστικές καλύψεις για τη ζωή, την υγεία και τη σύνταξή του. Η ομαδική ασφάλιση έρχεται ως προστιθέμενη αξία στη σχέση εργοδότη – εργαζομένου. Για τον εργοδότη, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται εκπίπτουν από τη φορολογητέα ύλη. Είναι παροχή που ενισχύει το κύρος και τη φήμη της επιχείρησης στην αγορά, ενώ βελτιώνει το εταιρικό περιβάλλον, επιδρώντας θετικά και στον ίδιο τον εργαζόμενο, στην οικογένεια του, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Όπως συμβαίνει, ήδη, στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, η ομαδική ασφάλιση θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τα επόμενα χρόνια και στη χώρα μας τόσο στον τομέα της σύνταξης όσο και της υγείας.

Στον χώρο της Υγείας, η Interamerican συνεχίζει να επενδύει σε ιδιόκτητες υποδομές και διαθέτει το πρώτο ιδιωτικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα με ένα ευρύτατο δίκτυο γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ειδικά για τους ασφαλισμένους με ασφαλιστήρια ομαδικών καλύψεων, προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός νέου ατομικού ασφαλιστηρίου υγείας, του προγράμματος Double Benefit. Στον χώρο της Σύνταξης, η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους μάς επιτρέπει να δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα επενδυτικών επιλογών σε παγκόσμιες αγορές, με ελεγχόμενο – κλιμακούμενο ρίσκο της επιλογής τους και με υψηλού επιπέδου διαχείριση. Σήμερα, στις ομαδικές ασφαλίσεις η Interamerican έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του έργου της και θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Η αποκλειστική αντιπροσώπευση της Insurope στην Ελλάδα, ενός από τα μεγαλύτερα Πολυεθνικά Δίκτυα παροχής υπηρεσιών για Employee Benefits παγκοσμίως, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 χώρες και συνεργασία με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς ανά τον κόσμο, ενισχύει αυτή την εικόνα της εταιρείας.