O Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών & Corporate Business, μιλάει αποκλειστικά στο HR Professional για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της ασφάλισης, ενώ αναλύει τον επωφελή ρόλο που διαθέτουν τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης στην κάλυψη των αναγκών όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων.

HR Professional: Είναι σήμερα απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Γιώργος Πλωμαρίτης: Σήμερα περισσότερο από ποτέ, στην Ελλάδα της κρίσης, όπου το σύστημα υγείας έχει συσσωρευμένα προβλήματα, η δημόσια περίθαλψη αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για τον κάθε πολίτη. Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας, με ελλιπή προσωπικό στα νοσοκομεία, χωρίς υλικά, φάρμακα και γενικότερα χωρίς επαρκείς υποδομές.

Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο γεγονός που διογκώνει περισσότερο το πρόβλημα.

Είναι προφανές ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας αποτελούν την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος και η πρόσβαση σε αυτές εξασφαλίζεται με την ιδιωτική ασφάλιση. Η Ιδιωτική Ασφάλιση δίνει τη δυνατότητα όλων των επιλογών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, παρακάμπτοντας τις αγκυλώσεις των κρατικών φορέων που πολλές φορές έχουν αποδειχθεί μοιραίες.

Ο εργαζόμενος σήμερα αν και αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης τις περισσότερες φορές αδυνατεί να αντιμετωπίσει το κόστος και αναζητά βοήθεια από τον εργοδότη του. Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων και μέσω των Ομαδικών Ασφαλίσεων τους προσφέρουν συμπληρωματική κάλυψη υγείας.

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι αξιολογούν και ιεραρχούν τις παροχές Ομαδικής Ασφάλισης, περισσότερο από παροχές που έχουν σχέση με αμοιβές και ανάπτυξη καριέρας, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές, αλλά έπονται των παροχών υγείας.

HR P.: Οι εργοδότες ανταποκρίνονται ή προβάλουν την οικονομική κρίση ως ανασταλτικό παράγοντα;

Γ. Π.: Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει τις περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναγκαστεί να πάρουν ενίοτε και επώδυνες αποφάσεις, όπως μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις προσωπικού, η ομαδική ασφάλιση διατηρείται με κάθε μέσο. Συμπερασματικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εργοδότης δείχνει έμπρακτα την στήριξή του στον εργαζόμενο.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, διατηρούν τα προγράμματά τους, καθώς πέραν των άλλων, λειτουργούν και αντισταθμιστικά έναντι των οικονομικών απωλειών που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η δαπάνη είναι σχετικά μικρή, ενώ η παροχή και τα οφέλη τόσο για τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση είναι πολλαπλά, συμπεριλαμβανομένου και του φορολογικού οφέλους για τον οργανισμό.

Όπως είπε και ο Richard Branson «Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients».

HR P.: Τι γίνεται όμως όταν ο εργαζόμενος παύσει να απολαμβάνει τα προνόμια της ομαδικής ασφάλισης; Όταν αποχωρήσει από την εταιρεία, όταν συνταξιοδοτηθεί;

Γ. Π.: Εύλογη είναι η ανησυχία των εργαζομένων για την έλλειψη ασφαλιστικής προστασίας μετά την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία ή στην περίπτωση που για κάποιο λόγο έχει διακοπεί η Ομαδική Ασφάλιση. Καλείται ο κάθε εργαζόμενος να αναζητήσει λύση μέσω ατομικής ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτή αν έχει ήδη παρουσιασθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ιδανική λύση φαίνεται να είναι η αγορά ατομικής ασφάλισης, με προσιτό κόστος κατά το διάστημα που ο εργαζόμενος καλύπτεται με Ομαδική Ασφάλιση, η οποία θα συνεχίζει να τον καλύπτει και μετά την αποχώρησή του από την επιχείρηση, προσαρμόζοντας τις καλύψεις αναλόγως.

Η Interamerican έχοντας ως προτεραιότητά της την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων της προσφέρει σε όλους τους ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης MEDIHOSPITAL Double Benefit, εξασφαλίζοντας έτσι διπλό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα DOUBLE BENEFIT απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο ζωής και υγείας σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία και αν ασφαλίζονται, και δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πρόγραμμα υγείας εξασφαλίζοντας δύο μοναδικά πλεονεκτήματα:

  1. Για όσο διάστημα είναι ασφαλισμένοι σε ομαδικό πρόγραμμα θα έχουν πλήρη κάλυψη σε περιστατικά Νοσοκομειακής περίθαλψης και
  2. Όταν για οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η κάλυψή τους από το ομαδικό πρόγραμμα, θα έχουν εξασφαλίσει συνέχιση της ασφάλισης τους διατηρώντας την ασφαλισιμότητα τους και χωρίς κανένα επιπλέον ιατρικό έλεγχο.

HR P.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας σας στις ασφαλίσεις υγείας;

Γ. Π.: Ιδιαίτερα στο χώρο της Υγείας, η Interamerican είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που έχει επενδύσει και επενδύει συνεχώς σε ιδιόκτητες υποδομές, ενώ έχει δημιουργήσει το πρώτο ιδιωτικό σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, που δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύτατο δίκτυο γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Τα προγράμματά μας καλύπτουν με έμφαση στην πρόληψη, ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα και εξασφαλίζουν πολλά πλεονεκτήματα.

Η υπηρεσία της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας συμπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα υγείας παρέχοντας:

  • Ιατρικές συμβουλές
  • Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά &
  • Γραμμή υγείας με εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία μας προχώρησε σε συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας διευρύνοντας έτσι το ήδη μεγάλο πανελλαδικό Δίκτυο Υγείας που διαθέτει στους ασφαλισμένους της ενισχύοντας, με αυτόν τον τρόπο, σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στον ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο ασφαλιστικό κλάδο υγείας.

HR P.: Γιατί ξεχωρίζει η Interamerican στον τομέα της ομαδικής ασφάλισης υγείας;

Γ. Π.: H Interamerican στον χώρο των ομαδικών ασφαλίσεων δραστηριοποιείται από το 1969 με προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Διαθέτουμε έμπειρα και άριστα εκπαιδευμένα στελέχη, μοναδικές υποδομές και άριστη οργάνωση.

Στην Interamerican προσεγγίζουμε τον πελάτη ολιστικά, μελετάμε και σχεδιάζουμε tailor made προϊόντα για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της χαρακτηριστικά, ενώ φροντίζουμε να διατηρούμε τη σχέση αξίας και κόστους σε ικανοποιητικά επίπεδα προς όφελος όλων των μερών.

Μεγάλη αξία και προτεραιότητα, αποτελεί η ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Το πετυχαίνουμε πρώτα απ’ όλα με ανθρώπινη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση τόσο απέναντι στην επιχείρηση όσο και στον εργαζόμενο. Με πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σαν στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση της διαχείρισης από πλευράς της επιχείρησης και τη μείωση του λειτουργικού της κόστους. H Interamerican επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προγράμματα προσδοκώντας στην αρτιότερη εξυπηρέτηση και κάλυψη των πελατών της.

Όπως προανέφερα, για την Interamerican ο χώρος της Υγείας αποτελεί στρατηγική επιλογή! Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε υποδομές, νέες τεχνολογίες και να παρέχουμε προϊόντα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γεγονός που καθιστούν την εταιρεία μας την κορυφαία επιλογή στο χώρο των Ομαδικών Ασφαλίσεων Υγείας.

Ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους
Γιώργος Βελιώτης
, Γενικός Διευθυντής Ζωής και Υγείας, Interamerican

Στη σημερινή εποχή που οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες υγείας αυξάνουν, η ομαδική ασφάλιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ μίας επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της. Η ομαδική ασφάλιση σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παροχές για τον εργαζόμενο γιατί του προσφέρει όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά επιπλέον ηρεμία και ασφάλεια. Για την επιχείρηση, η ομαδική ασφάλιση έχει χαμηλό κόστος, αποτελεί σημαντικό εργαλείο διοίκησης προσωπικού, ενώ τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Επιπλέον, εάν το περιβάλλον μέσα στην επιχείρηση είναι θετικό τότε αυτό επιδρά θετικά και στον ίδιο τον εργαζόμενο, στην οικογένεια του, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. H Interamerican αξιοποιώντας την εμπειρία και τις υποδομές της πρωτοπορεί στο χώρο της Υγείας.

Είμαστε η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που έχουμε επενδύσει και επενδύουμε συνεχώς σε ιδιόκτητες υποδομές, ενώ έχουμε δημιουργήσει το πρώτο ιδιωτικό σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, που δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύτατο δίκτυο γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Το τελευταίο διάστημα, ειδικά για τους ασφαλισμένους με ομαδικά ασφαλιστήρια, προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός νέου ατομικού ασφαλιστηρίου υγείας το DOUBLE BENEFIT. Με το πρόγραμμα αυτό και σε συνδυασμό με το ομαδικό παρέχουμε πλήρη κάλυψη αλλά και τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης του εργαζόμενου και της οικογενείας του, διατηρώντας παράλληλα την ασφαλισιμότητα, κατά τον τερματισμό της κάλυψής τους από το ομαδικό πρόγραμμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η Interamerican έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του έργου της, αποτελεί σήμερα τον στρατηγικό συνεργάτη των πιο σημαντικών και αξιόλογων επιχειρήσεων και είναι καταξιωμένη ως μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στο χώρο των ομαδικών ασφαλίσεων.