Τον Μήνα Υπερηφάνειας γιόρτασε η Interamerican, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Ειδικότερα, η εταιρεία προέβη στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τη Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, να σημειώνει:

«Στην Interamerican, επιδιώκουμε και στηρίζουμε την έκφραση της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων και στάσεων προκύπτουν μεγάλες ιδέες και πράξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι με ιδιαίτερη χαρά που υπογράφουμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε και να διαφυλάξουμε αυτές τις αξίες στην καθημερινή μας εργασία».

Παράλληλα, το κεντρικό κτίριο της Interamerican φωταγωγήθηκε στα χρώματα του ουράνιου τόξου, δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα για τις εορταστικές εκδηλώσεις του φετινού Pride στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι η Interamerican υλοποιεί σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το Πρόγραμμα Reverse Mentoring, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση και γεφυρώνοντας το χάσμα γενεών και το Πρόγραμμα Mentoring για Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη 45% γυναικείας εκπροσώπησης σε διοικητικές θέσεις έως το 2025.