Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε, για 2η φορά φέτος, η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών της Interlife, στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, οι εργαζόμενοι στην Interlife και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες συγκέντρωσαν σημαντική ποσότητα αίματος, ενώ οι εργαζόμενοι της εταιρείας στην Αθήνα είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δράση, αιμοδοτώντας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.