Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος εντάχθηκε στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω… αλλιώς» της Interlife, με την εταιρεία να προχωρά στη χορηγία ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Συλλόγου, ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης προσέγγισης και εκπαίδευσης των ατόμων με σύνδρομο Down, αλλά και στην υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Επισημαίνεται ότι, πέραν από την χορηγία της εταιρείας, όλοι οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του συλλόγου, προσφέροντας μία ειδική συσκευή με αισθητήρες κίνησης για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, φυσικής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας των παιδιών, αλλά και άλλες συσκευές.