Το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας φαίνεται ότι θα μαστίζει για πολλά ακόμη χρόνια την Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη μας την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization) για την ανεργία.

Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Παγκόσμιες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας» και δημοσιεύεται ετησίως. Εντός της, ο Οργανισμός αναφέρει ότι, παρά τα τελευταία αισιόδοξα μηνύματα, η ανεργία θα παραμείνει στο 22% έως το 2019, ακόμα και με ανάπτυξη κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει απευθύνει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο να αυξηθεί περαιτέρω η μαύρη εργασία στην Ελλάδα αλλά και για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού εκτός της χώρας, αναφέρει στην έκθεσή της ότι στην Ελλάδα, η μέση διάρκεια ανεργίας έχει πλέον αυξηθεί στους εννέα μήνες, όταν στην Ισπανία ανέρχεται σε οκτώ μήνες.